Ghi lại và theo dõi sự cố hiệu quả

Đừng bỏ qua thêm bất kỳ sự cố nào nữa! Báo cáo sự cố cùng tất cả thuộc tính sự cố, phân công sự cố cho thành viên nhóm và cập nhật thông tin cho khách hàng nếu cần thiết. Có cái nhìn tổng quan về sự cố và xuất thành tập tin nếu cần. Ghi lại số giờ làm việc với bảng chấm công và theo dõi tiến độ bằng báo cáo.

bắt đầu

Theo dõi sự cố - Zoho Projects

Thông tin chi tiết sự cố

Ghi lại mọi thông tin chi tiết về một sự cố, bao gồm mức độ nghiêm trọng và phân loại. Bạn thậm chí có thể đính kèm tập tin để mô tả đầy đủ hơn. Hoặc, nếu bạn đang vội, nhanh chóng thêm thông tin cơ bản của sự cố và gán cho một người dùng. Bạn có thể gắn thẻ người dùng khác để thông báo cho họ khi trạng thái sự cố đã thay đổi.

theo dõi sự cố

Nhập và xuất

Duy trì năng suất cao bằng cách nhập nhiều sự cố cùng lúc dưới dạng bảng tính. Có thông tin tổng hợp về tất cả sự cố, cập nhật chi tiết sự cố và xuất thành tập tin theo định dạng bạn chọn (xls hoặc csv), tất cả từ một nơi.

theo dõi sự cố

Chế độ xem sau khi lọc

Xem sự cố qua chế độ xem định sẵn hoặc tạo chế độ xem của riêng bạn dựa trên tiêu chí quan trọng nhất với bạn, như phân loại và mức ưu tiên. Đơn giản hóa việc theo dõi sự cố bằng cách xem chính xác những thông tin bạn muốn.

theo dõi sự cố

Báo cáo

Chọn trong số các thanh dọc hoặc ngang, biểu đồ hình tròn (Pie) hoặc biểu đồ vành khuyên (Donut) và theo dõi trạng thái công việc với bộ báo cáo cơ bản và nâng cao của chúng tôi. Phân nhóm sự cố theo nhiều tiêu chí như ngày đến hạn, mức độ nghiêm trọng và ưu tiên công việc cho phù hợp.

theo dõi sự cố

Bảng chấm công

Thêm số giờ được tính phí và không được tính phí dành ra cho mỗi sự cố và xuất dữ liệu bảng chấm công nếu cần. Lập hóa đơn cho khách hàng dựa trên nhật ký thời gian đã ghi.

theo dõi sự cố

Tập hợp thay đổi

Mọi thay đổi đã thực hiện trong Bitbucket và GitHub có thể được xem dưới dạng Tập hợp thay đổi trong trình theo dõi sự cố cùng với thông tin chi tiết như dấu thời gian, các tập tin được chỉnh sửa, nhà phát triển thực hiện cập nhật, tin nhắn phân công và cả ID sự cố được liên kết nếu có.

theo dõi sự cố