Bảng chấm công

Bạn có thể ghi lại thời gian thực hiện nhiệm vụ của mỗi thành viên tại đây. Việc này sẽ giúp bạn lập hóa đơn chi tiết cho khách hàng, theo dõi tốc độ dự án và nhanh chóng xác định và giải quyết các vướng mắc.

Timesheets

Tự động ghi thời gian

Bạn có thể sử dụng bộ hẹn giờ trong Zoho Projects để theo dõi thời gian dành cho mỗi nhiệm vụ. Khi nhiệm vụ được hoàn thành, thời gian này sẽ tự động được thêm vào bảng chấm công của bạn. Nếu bạn không sử dụng công cụ, bạn cũng có thể thêm thời gian làm việc theo cách thủ công.

Log time

Kiểm tra thời gian được ghi

Người quản lý có thể kiểm tra thời gian mà thành viên nhóm đã ghi và tính toán số giờ và hoạt động được tính phí.

Timesheet Review

Bộ hẹn giờ toàn bộ

Bạn có thể quản lý tất cả bộ hẹn giờ ghi lại thời gian thực hiện nhiều nhiệm vụ với tiện ích Bộ hẹn giờ toàn bộ. Bạn có thể bắt đầu và dừng bộ hẹn giờ và thông báo cho thành viên nhóm trong phần bình luận. 

Global Timer

Xuất bảng chấm công

Bạn có thể xuất bảng chấm công ra định dạng xls, csv và pdf.

Export Timesheet

Báo cáo toàn diện

Báo cáo dự án cung cấp cho bạn thông tin tổng quan về thời gian mà bạn đã dành cho từng dự án. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng báo cáo bảng chấm công với thời gian dành cho mỗi khách hàng và báo cáo về thời gian được sử dụng bởi mỗi nhân viên.

Timesheet reports