Bảng chấm công

Quản lý bảng chấm công bằng cách ghi lại thời gian mà từng thành viên trong nhóm dành ra để thực hiện công việc. Nhật ký thời gian giúp bạn lập hóa đơn cho khách hàng, theo dõi tốc độ dự án và nhanh chóng xác định và giải quyết các vướng mắc.

bắt đầu

Tự động ghi thời gian

Bạn có thể sử dụng bộ hẹn giờ trong phần mềm bảng chấm công của chúng tôi để theo dõi thời gian được dành ra cho mỗi nhiệm vụ. Khi nhiệm vụ được hoàn thành, thời gian này sẽ tự động được thêm vào làm một mục nhập bảng chấm công mới. Nếu bạn không sử dụng công cụ, bạn cũng có thể ghi thời gian làm việc theo cách thủ công.

Kiểm tra thời gian được ghi

Người quản lý có thể xem lại thời gian do nhóm của họ ghi lại. Bảng chấm công trong phần mềm quản lý dự án của chúng tôi giúp ban quản lý cấp cao đưa ra quyết định về số giờ và hoạt động công việc phải lập hóa đơn.

Bộ hẹn giờ tổng

Tiện ích bộ hẹn giờ tổng hỗ trợ công tác quản lý bảng chấm công bằng cách hiển thị tất cả các bộ hẹn giờ dùng để tính thời gian được dành ra cho nhiều nhiệm vụ khác nhau trong các dự án. Bạn có thể bắt đầu, tạm dừng và dừng các bộ hẹn giờ và thông báo cho thành viên nhóm trong phần bình luận.

Báo cáo toàn diện

Báo cáo bảng chấm công dự án cung cấp cho bạn thông tin tổng quan về thời gian được dành ra cho từng dự án. Ngoài ra, các báo cáo bảng chấm công chi tiết có bao gồm thời gian được dành ra cho từng khách hàng và từng nhân viên có sẵn để sử dụng trong việc quản lý bảng chấm công.

Xuất bảng chấm công

Bạn có thể xuất bảng chấm công cho những người dùng cụ thể hoặc cho tất cả người dùng trong một dự án hoặc cổng thông tin ở định dạng xls, csv và pdf.