Theo dõi thời gian

Làm chủ thời gian

Thời gian là một trong số những tài nguyên quý giá nhất của chúng ta nhưng thường chưa được giám sát chặt chẽ. Bạn cần biết thời gian bạn có và nhiệm vụ cần được hoàn thành trong một ngày cụ thể. Nếu không, bạn sẽ phải tự hỏi tại sao lại không thể hoàn thành nhiệm vụ khi kết thúc ngày làm việc. Bằng cách xác định chính xác thời gian cần để hoàn thành nhiệm vụ, bạn có thể nhanh chóng biết điểm cần cải thiện và sắp xếp thời gian của bản thân. Từ đó, bạn sẽ cảm thấy cần có trách nhiệm hơn và giảm thiểu việc lãng phí thời gian. Thật may mắn, chúng tôi có cách giúp bạn sử dụng thời gian một cách hợp lý.

Tại sao tôi cần công cụ theo dõi thời gian?

Khi có công cụ theo dõi thời gian, bạn có thể xác định rõ ràng cách sử dụng thời gian của mình. Ví dụ: bạn có thể lập kế hoạch trong vài giờ sắp tới, bạn sẽ xử lý lỗi mã hóa. Khi khởi động bộ hẹn giờ, trình theo dõi thời gian sẽ bắt đầu ghi thời gian bạn thực hiện nhiệm vụ đó. Khi bạn tự xác định một mục đích rõ ràng, bạn sẽ tập trung và khó bị phân tâm hơn.

Đây chính là cách phần mềm theo dõi thời gian giúp bạn dễ dàng theo dõi tiến độ công việc trong suốt một ngày làm việc. Ngoài ra, nhờ đó bạn có thể dễ dàng chạy báo cáo và tính phí khách hàng từ dữ liệu bảng chấm công.

Lợi ích của phần mềm theo dõi thời gian

  • Hoàn thành dự án trong thời gian nhanh nhất có thể.
  • Ghi lại thời gian làm việc thực tế cho dự án để xác định thời hạn công việc có thể bỏ lỡ.
  • Thu thập thông tin chi tiết về thời gian đã sử dụng giúp tối đa số giờ được tính phí và giảm thiếu số giờ không được tính phí.
  • Khả dụng cho nhóm dự án mọi lúc mọi nơi chỉ với một máy tính có kết nối internet.
  • Theo dõi thời gian làm việc của nhân viên trong các dự án và quản lý quy trình thanh toán tiền lương.
  • Xác định và giảm bớt thời gian dành cho những nhiệm vụ không năng suất.