Theo dõi thời gian

Thời gian đã được sử dụng vào những việc gì? Hãy tìm ra câu trả lời với tính năng theo dõi thời gian của chúng tôi. Ghi lại thời gian nhóm của bạn đã sử dụng vào bảng chấm công, xác định số giờ được tính phí và không được tính phí và gửi hóa đơn cho khách hàng.

Bảng chấm công

Bạn có thể nhập thời gian làm việc của từng thành viên nhóm ngay tại đây. Bảng chấm công hỗ trợ đắc lực trong việc tính phí khách hàng một cách chính xác, theo dõi tốc độ thực hiện dự án và xác định các vướng mắc. 

Learn More
Timesheets

Lập hóa đơn dễ dàng

Tích hợp Zoho Invoice cho phép bạn chuyển đổi bảng chấm công thành hóa đơn và gửi hóa đơn trực tiếp cho khách hàng.

Invoicing

Lập kế hoạch mang tính so sánh

Cải thiện độ chính xác trong ước tính thời gian bằng cách so sánh thời gian hoàn thành nhiệm vụ theo dự kiến và trên thực tế. Vì mỗi dự án được phân tích thành nhiều nhiệm vụ, bạn có thể xác định chính xác nhiệm vụ đã được tính toán chặt chẽ và nhiệm vụ nào chưa.

Planned Vs Actual

Lịch

Đây không chỉ là nơi dành cho việc lập kế hoạch sự kiện. Tại đây, bạn còn có thể xem sự phân bổ nhiệm vụ, cột mốc và lỗi được phát hiện theo ngày. 

Learn More
Calendar