Nhiệm vụ con Nhiệm vụ con là gì?

Nhiệm vụ mẹ có thể được phân tích thành nhiều nhiệm vụ để thuận tiện cho việc phân công và theo dõi riêng trong dự án. Việc phân tích các nhiệm vụ phức tạp thành nhiều nhiệm vụ nhỏ hơn, hay chính là cấu trúc phân chia công việc, thường cung cấp cái nhìn rõ ràng hơn về tiến độ thực hiện nhiệm vụ tổng thể và cho phép mỗi thành viên nhóm dự án có liên quan hiểu rõ hơn về phần mô-đun mà họ chịu trách nhiệm.

bắt đầu

Nhiệm vụ con - Zoho Projects

Lợi ích chính của Nhiệm vụ con

  • Giúp bạn sắp xếp và lập cấu trúc nhiệm vụ.
  • Hỗ trợ bạn đặt mục tiêu dự án, theo dõi kết quả và quản lý thời hạn.
  • Workflow liền mạch giúp không trì trệ và hoàn thành dự án đúng thời hạn.
  • Phân tích (Cấu trúc phân chia công việc - WBS) những dự án phức tạp thành nhiều nhiệm vụ phụ thuộc để quản lý công việc hiệu quả.

Tạo và quản lý nhiệm vụ con trong Zoho Projects

Zoho Projects cho phép bạn phân tích các nhiệm vụ hiện có thành nhiều nhiệm vụ con để nắm rõ hơn về tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Bạn có thể tăng lề/thụt lề nhiệm vụ hiện có để biến nhiệm vụ đó thành một nhiệm vụ con hoặc nhiệm vụ mẹ tương ứng tùy theo yêu cầu của bạn.

Tạo và quản lý nhiệm vụ con

Nhập nhiệm vụ con từ MS project

Bạn có thể nhập nhiệm vụ cùng với các nhiệm vụ con của nhiệm vụ đó để giữ nguyên cấu trúc phân chia công việc (WBS) của MS Project trong Zoho Projects.

Nhập nhiệm vụ con

Tạo nhiệm vụ con

Tạo nhiệm vụ con trong tích tắc. Bạn có thể tạo nhiệm vụ con trên sơ đồ Gantt, trên trang Chi tiết nhiệm vụ hoặc kéo và thả nhiệm vụ để tạo nhiệm vụ con. Nhiệm vụ được kéo sẽ được thêm vào làm nhiệm vụ con của nhiệm vụ nhận.

Tạo nhiệm vụ con

Nhiệm vụ con trong sơ đồ Gantt

Bạn có thể xem nhiệm vụ con ngay trên sơ đồ Gantt. Điều này giúp bạn xem và in nhiệm vụ con từ chế độ xem Gantt một cách dễ dàng.

Nhiệm vụ con trong sơ đồ Gantt

Nhiệm vụ con trong mẫu dự án

Cũng như đối với những nhiệm vụ thông thường, bạn có thể thêm nhiệm vụ con như một phần của mẫu dự án trong Zoho Projects.

Nhiệm vụ con trong mẫu dự án