Nhiệm vụ con

Nhiệm vụ con là gì?

Nhiệm vụ mẹ có thể được phân tích thành nhiều nhiệm vụ để thuận tiện cho việc phân công và theo dõi riêng trong dự án. Phân tích nhiệm vụ thành nhiều nhiệm vụ nhỏ hơn vì cấu trúc phân tích công việc thường cung cấp cái nhìn rõ ràng hơn về tiến độ dự án và cho phép mỗi thành viên nhóm dự án có liên quan hiểu rõ hơn về phần mô-đun mà họ chịu trách nhiệm.

Tạo và quản lý nhiệm vụ con trong Zoho Projects

Zoho Projects hỗ trợ bạn phân tích nhiệm vụ hiện có thành nhiều nhiệm vụ con để nắm rõ hơn về tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Bây giờ bạn có thể tăng lề/thụt lề nhiệm vụ hiện có để biến nhiệm vụ đó thành một nhiệm vụ con hoặc nhiệm vụ mẹ tương ứng tùy theo yêu cầu của bạn. Khi nhập nhiệm vụ con vào Zoho từ tập tin mpp, mọi cấu trúc phân tích công việc sẽ được giữ nguyên theo MS Project. Ngoài ra, bạn có thể xem nhiệm vụ con trong sơ đồ Gantt. Cũng như đối với những nhiệm vụ thông thường, bạn có thể sử dụng nhiệm vụ con như một phần của mẫu dự án.

Lợi ích chính của Nhiệm vụ con

Nhập nhiệm vụ con từ MS project

Bạn có thể nhập nhiệm vụ cùng với nhiệm vụ con để giữ nguyên cấu trúc phân tích công việc (WBS) của MS Project trong Zoho Projects.

Tạo nhiệm vụ con

Tạo nhiệm vụ con trong tích tắc. Bạn có thể tạo nhiệm vụ con trên trang Chi tiết nhiệm vụ hoặc kéo và thả nhiệm vụ để tạo nhiệm vụ con. Nhiệm vụ được kéo sẽ được thêm vào dưới dạng một nhiệm vụ con của nhiệm vụ nhận. Bạn cũng có thể tạo nhiệm vụ con ngay trong sơ đồ Gantt.

Nhiệm vụ con trong sơ đồ Gantt

Bạn có thể xem nhiệm vụ con hiển thị ngay trên sơ đồ Gantt. Điều này giúp bạn xem và in nhiệm vụ con từ chế độ xem Gantt một cách dễ dàng.

Nhiệm vụ con trong mẫu dự án

Cũng như đối với những nhiệm vụ thông thường, bạn có thể sử dụng nhiệm vụ con như một phần của mẫu dự án trong Zoho Projects.