Bàn giao đúng hạn với tự động hóa Cam kết chất lượng dịch vụ

Cam kết chất lượng dịch vụ là một hợp đồng trong đó mức độ dịch vụ mà bạn cung cấp được xác định bằng các quy tắc như “một vấn đề nghiêm trọng phải được giải quyết trong vòng rất nhiều giờ.” Đảm bảo hợp đồng này không bao giờ bị vi phạm bằng cách thiết lập các quy định tăng cấp để thông báo trước cho bạn. Ngoài ra, bạn có thể tự động hóa hành động như phân công lại sự cố chưa được giải quyết cho một nhà phát triển có kinh nghiệm chuyên môn chẳng hạn.

bắt đầu

SLA - Zoho Projects

Tự động hóa quy trình từ đầu đến cuối

Sau khi tạo SLA và định rõ thời gian thực thi, toàn bộ quy trình sẽ được tự động hóa. Điều này giúp bạn loại bỏ phiền phức khi phải theo dõi từng bước tiến trình.

Tự động hóa quy trình

Thiết lập rõ ràng mục tiêu cần đạt được

Với mỗi SLA đã tạo, bạn có thể đặt mục tiêu mà bạn mong muốn đạt được. Ví dụ: bạn có thể xác định rằng bất kỳ sự cố nào được đánh dấu là “Sự cố nghiêm trọng” cần được đóng trong vòng sáu giờ hoặc giải pháp cho sự cố phải được đưa ra trong vòng một giờ.

Mục tiêu xác định

Tăng cấp khi cần và đảm bảo cam kết của bạn

Việc tăng cấp có thể xảy ra ở nhiều cấp độ. Ví dụ trường hợp một sự cố chưa được giải quyết thì sau 2 giờ nhà phát triển cấp cao sẽ nhận được thông báo, sau 4 giờ trưởng nhóm kỹ thuật sẽ nhận được thông báo và sau 6 giờ quản lý dự án sẽ nhận được thông báo. Ngoài ra, bạn có thể định rõ hành động phải được thực hiện tại mỗi cấp độ như vậy.

Tăng cấp khi cần

Cập nhật thông tin với khách hàng

Bây giờ, người dùng và khách hàng của bạn có thể cập nhật nhanh chóng hơn về tiến độ giải quyết sự cố. Thông báo gửi đến họ qua email sẽ được kích hoạt khi điều kiện do bạn định sẵn được đáp ứng.

Cập nhật thông tin với khách hàng

Cam kết chất lượng dịch vụ (SLA) trong quản lý dự án

1. Cam kết chất lượng dịch vụ (SLA) trong quản lý dự án là gì?

SLA trong quản lý dự án là một thỏa thuận giữa nhà cung cấp và khách hàng yêu cầu dịch vụ của họ. Các nhà quản lý dự án thường thuê nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài để thực hiện các chức năng khác nhau của một dự án. SLA là các hợp đồng xác định các điều khoản và điều kiện của dịch vụ mà các nhà cung cấp sẽ cung cấp.

2. SLA trong quản lý dự án cần thiết như thế nào?

SLA không chỉ xác định công việc mà nhà cung cấp thực hiện mà còn xác định chất lượng được kỳ vọng và phương tiện dùng để đo lường tiến độ. Quản lý dự án dựa trên cam kết chất lượng dịch vụ giúp tránh mọi hiểu lầm giữa khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, công tác quản lý rủi ro cũng có thể được thực hiện hiệu quả với sự trợ giúp của SLA vì các cam kết này xác định cách giải quyết các vấn đề.

3. Lợi ích của phần mềm quản lý SLA

Sau đây là một số lợi ích của phần mềm quản lý SLA:

  • Quản lý mục tiêu cho nhà cung cấp dịch vụ
  • Theo dõi tiến độ để cập nhật thường xuyên cho khách hàng
  • Phê duyệt để theo dõi hiệu suất
  • Theo dõi vấn đề để thực hiện quản lý SLA
  • Tăng cấp để giải quyết vấn đề

4. Tại sao nên chọn Zoho Projects làm phần mềm quản lý SLA?

Zoho Projects là một phần mềm quản lý chất lượng dịch vụ giúp các nhà cung cấp và khách hàng nhất trí về công việc được thực hiện. Các tính năng tự động hóa như tăng cấp, kế hoạch chi tiết và quy tắc workflow kết hợp với khả năng theo dõi vấn đề của phần mềm này giúp việc quản lý dự án dựa trên SLA được hiệu quả. Zoho Projects còn có các tính năng lên kế hoạch, theo dõi và cộng tác sâu rộng cùng với giao diện dễ sử dụng để đảm bảo khả năng ứng dụng.