Bàn giao đúng hạn với tự động hóa Cam kết chất lượng dịch vụ

Cam kết chất lượng dịch vụ là hợp đồng định nghĩa cấp độ dịch vụ bạn cung cấp với các quy tắc như ‘một sự cố nghiêm trọng phải được giải quyết trong bao nhiêu giờ’. Đảm bảo không bao giờ vi phạm hợp đồng này bằng cách thiết lập ‘tăng cấp’ để nhận thông báo trước. Ngoài ra, bạn có thể tự động hóa hành động như phân công lại sự cố chưa được giải quyết cho một nhà phát triển có kinh nghiệm chuyên môn chẳng hạn.

Tự động hóa quy trình từ đầu đến cuối

Sau khi tạo SLA và định rõ thời gian thực thi, toàn bộ quy trình sẽ được tự động hóa. Điều này giúp bạn loại bỏ phiền phức khi phải theo dõi từng bước tiến trình.

SLA Automation

Thiết lập rõ ràng mục tiêu cần đạt được

Với mỗi SLA đã tạo, bạn có thể đặt mục tiêu mà bạn mong muốn đạt được. Ví dụ: bạn có thể quy định sự cố nào được đánh dấu “Mức độ nghiêm trọng 1” và cần được giải quyết trong vòng 6 tiếng. Hoặc giải pháp xử lý sự cố phải được đưa ra trong vòng 1 giờ.

Set Target for SLA

Tăng cấp khi cần và đảm bảo cam kết của bạn

Việc tăng cấp có thể xảy ra ở nhiều cấp độ. Ví dụ trường hợp một sự cố chưa được giải quyết sau 2 giờ nhà phát triển cấp cao nhận thông báo, sau 4 giờ trưởng nhóm kỹ thuật nhận thông báo và sau 6 giờ quản lý dự án nhận thông báo. Ngoài ra, bạn có thể định rõ hành động phải được thực hiện tại mỗi cấp độ như vậy.

SLA Escalations

Cập nhật thông tin với khách hàng

Bây giờ, người dùng và khách hàng của bạn có thể cập nhật nhanh chóng hơn về tiến độ giải quyết sự cố. Thông báo gửi đến họ qua email sẽ được kích hoạt khi điều kiện do bạn định sẵn được đáp ứng.

Escalation mails