Phần mềm báo cáo Sử dụng nguồn lực

Quản lý dễ dàng chính là ưu điểm chính mà biểu đồ Sử dụng nguồn lực của chúng tôi đem lại

Biểu diễn khả năng của nguồn lực trong khoảng thời gian cụ thể trong Zoho Projects với phần mềm báo cáo Sử dụng nguồn lực của chúng tôi. Tính năng quan trọng nhất của mọi công cụ quản lý dự án trực tuyến chính là theo dõi khối lượng công việc của mỗi nguồn lực. Một số nguồn lực có thể nhận phân công nhiệm vụ một cách phù hợp còn một số khác có thể đang quá tải. Phần mềm báo cáo Sử dụng nguồn lực hỗ trợ bạn quản lý hiệu quả nguồn lực với khối lượng công việc và khả năng tương xứng của họ.

Lợi ích của biểu đồ Sử dụng nguồn lực là bất tận:

Khả năng của nguồn lực so với Khối lượng công việc

Phân công công việc dựa trên khả năng của nguồn lực. So sánh các nguồn lực và khối lượng công việc của họ để phân công nhiệm vụ một cách phù hợp. Sắp xếp khối lượng công việc sao cho tương xứng với những nguồn lực có thời gian trống là không hề đơn giản nhưng với biểu đồ Sử dụng nguồn lực, giờ đây bạn có thể dễ dàng xác định những nguồn lực đang quá tải và những nguồn lực đang có thời gian trống. Mã màu sẽ giúp bạn phân biệt mức độ khối lượng công việc.

Đỏ - Quá tải Xanh lá - Đang làm việc tối đa công suất Xám - Chưa nhận phân công

Trạng thái nhóm trong khoảng thời gian đã chọn

Xem nhiệm vụ của cả nhóm trong tuần hoặc tháng đã chọn, tất cả tại một nơi. Bạn có thể xem nguồn lực và nhiệm vụ đã được phân công cho họ trong tuần hoặc tháng đã chọn. Ngoài ra, bạn có thể chọn một ngày hoặc một tháng cụ thể để xem lịch trình của nguồn lực.

Chỉnh sửa nhiệm vụ

Chỉnh sửa nhiệm vụ và thay đổi chủ sở hữu nhiệm vụ trong tích tắc. Mở rộng một người dùng đã chọn để xem nhiệm vụ của họ rồi nhấp vào thanh nhiệm vụ để chỉnh sửa thuộc tính nhiệm vụ. Bạn có thể thực hiện tất cả những việc này ngay trên biểu đồ Sử dụng nguồn lực.