Phân chia công việc khoa học hơn với biểu đồ Sử dụng nguồn lực

Việc lựa chọn nguồn lực tốt nhất trong nhóm thì đơn giản, thử thách thực sự nằm ở việc tập hợp cả nhóm để cùng nhau làm việc như một tập thể thống nhất. Biểu đồ này giúp bạn đảm bảo nhiệm vụ được phân công cân đối giữa các thành viên nhóm. Biểu đồ Sử dụng nguồn lực cung cấp thông tin thành viên nào có thời gian trống, bận rộn và quá tải.

bắt đầu

Biểu đồ Sử dụng nguồn lực - Zoho Projects

Biểu đồ Sử dụng nguồn lực là gì?

Biểu đồ Sử dụng nguồn lực không phải loại biểu đồ thông thường mà thông qua biểu đồ này, bạn nắm bắt được mức độ cân đối giữa số giờ làm việc và số giờ trống của cả nhóm. Sau đây là những thông tin chính về biểu đồ này:

 • Mã màu

  Công việc gói gọn trong số giờ làm việc cho phép. Tùy theo thanh công việc của phạm vi ngày đã chọn hiển thị đầy hay không, nhân viên đó có thể có thời gian còn trống.

  Số giờ làm việc của nhân viên vượt quá số giờ làm việc cho phép.

 • Thanh nhiệm vụ

  Mỗi nhiệm vụ có một thanh nhiệm vụ nằm ngang kéo dài suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ. Bạn có thể trượt các thanh qua các ngày để xếp lịch lại công việc hoặc kéo và thả để phân công lại công việc cho người dùng khác ngay trên biểu đồ.

 • Chế độ xem

  Chế độ xem thanh - Với mỗi nhân viên, các thanh ngang cho thấy lịch làm việc của họ được lấp đầy tối ưu như thế nào dựa trên số giờ làm việc cho phép.

  Chế độ xem bản đồ nhiệt - Bản đồ nhiệt giúp biểu diễn trực quan các lịch làm việc rời rạc tốt hơn bằng cách hiển thị mức độ bận rộn của một nhân viên dựa trên số giờ làm việc cho phép.

Chỉ cần xem qua để nắm rõ khả năng nhận thêm việc của nhân viên

Biểu đồ Sử dụng nguồn lực cho biết mỗi thành viên nhóm đang sử dụng thời gian như thế nào mà không cần tính toán số giờ làm việc của họ theo cách thủ công. Hình dạng biểu đồ đảm bảo bạn có thể đánh giá thông tin một cách nhanh chóng và thao tác tại chỗ.

Nắm rõ khả năng nhận thêm việc của nhân viên

Phân công phù hợp nhất

Giúp nhóm đạt kết quả làm việc tối đa bằng cách phân công nhiệm vụ dựa trên nguồn lực và khả năng nhận thêm việc của họ. Khi bạn có một nhiệm vụ mới, biểu đồ sẽ giúp bạn trong việc đưa ra quyết định ai có thời gian trống đủ để đảm nhận nhiệm vụ đó.

Phân công phù hợp nhất

Xem lịch trình trong khoảng thời gian đã chọn

Nếu bạn cần biết lịch trình công việc của nhóm trong một khoảng thời gian cụ thể, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bạn. Xem lịch phân bổ công việc hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng hoặc chọn một phạm vi ngày tháng tùy chỉnh nhờ vào công cụ lịch.

Xem lịch trình trong khoảng thời gian đã chọn

Thêm và quản lý nhiệm vụ

Đừng chỉ xem suông, hãy hành động ngay trên những gì mắt thấy! Thêm nhiệm vụ mới trong một bước, kéo và thả thanh nhiệm vụ để phân công lại cho một thành viên khác hoặc trượt trên thanh nhiệm vụ để xếp lịch lại hoặc điều chỉnh số giờ làm việc.

Thêm và quản lý nhiệm vụ