Phân chia công việc khoa học hơn với biểu đồ Sử dụng nguồn lực

Lựa chọn nguồn lực tốt nhất trong nhóm một cách dễ dàng để dành công sức cho thử thách thực sự trong tập hợp cả nhóm cộng tác cùng làm việc. Biểu đồ này giúp bạn đảm bảo nhiệm vụ được phân công cân đối giữa các thành viên nhóm. Biểu đồ Sử dụng nguồn lực cung cấp thông tin thành viên nào có thời gian trống, bận rộn và quá tải.

Biểu đồ Sử dụng nguồn lực là gì?

Biểu đồ Sử dụng nguồn lực không phải loại biểu đồ thông thường mà thông qua biểu đồ này, bạn nắm bắt được mức độ cân đối giữa số giờ làm việc và số giờ trống của cả nhóm. Sau đây là những thông tin chính về biểu đồ này:

Resource Utilization chart

Hình bập bênh

Đối với mỗi thành viên nhóm, biểu đồ sẽ hiển thị hình một chiếc bập bênh với một bên phản ánh thời gian đã được phân công nhiệm vụ và một bên là thời gian trống.

Mã màu

  Công việc hoàn thành trong thời gian làm việc tiêu chuẩn và có thời gian trống.

  Người bận rộn toàn thời gian và không có thời gian trống.

  Số giờ làm việc vượt số giờ làm việc tiêu chuẩn.

Thanh nhiệm vụ

Mỗi nhiệm vụ có một thanh nhiệm vụ kéo dài suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, thanh nhiệm vụ có một chỉ báo có thể trượt để thể hiện số giờ làm việc mỗi ngày.

Chỉ cần xem qua để nắm bắt khả năng của nguồn lực

Biểu đồ Sử dụng nguồn lực cho biết thời gian của mỗi thành viên nhóm đang được sử dụng như thế nào mà không cần tính toán số giờ làm việc của họ bằng cách thủ công. Hình dạng biểu đồ đảm bảo bạn có thể đánh giá thông tin một cách nhanh chóng và thao tác tại chỗ.

Resource Utilization chart

Phân công phù hợp nhất

Giúp nhóm đạt kết quả làm việc tối đa bằng cách phân công nhiệm vụ dựa trên nguồn lực và khả năng của họ. Khi bạn có một nhiệm vụ mới, biểu đồ sẽ giúp bạn trong việc đưa ra quyết định ai có thời gian trống đủ để đảm nhận nhiệm vụ đó.

Best fit allocation

Xem lịch trình trong khoảng thời gian đã chọn

Nếu bạn cần thông tin lịch trình làm việc của nhóm trong một khoảng thời gian dài hoặc một giai đoạn ngắn, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bạn. Xem lịch trình phân công nhiệm vụ hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng bằng cách sử dụng bộ lọc phù hợp.

View team's schedule

Thêm và quản lý nhiệm vụ

Việc xem lịch trình sẽ không bị gián đoạn vì bạn có thể thao tác ngay trên giao diện đang sử dụng. Thêm nhiệm vụ mới trong một bước, kéo và thả nhiệm vụ để phân công cho một thành viên khác hoặc trượt chỉ báo trên thanh nhiệm vụ để điều chỉnh số giờ làm việc.

Add tasks