Biểu diễn thông tin chi tiết một cách trực quan từ dữ liệu dự án bằng Zoho Analytics

Zoho Analytics là một công cụ tạo báo cáo Business Intelligence giúp bạn chuyển đổi dữ liệu dự án thành những báo cáo có giá trị mà không cần có chuyên môn CNTT. Ngoài biểu đồ và báo cáo tạo sẵn, bạn có thể tạo biểu đồ và báo cáo của riêng mình với giao diện kéo thả đơn giản. Với các báo cáo chuyên sâu do bạn tùy ý sắp xếp, nhóm của bạn có thể nhanh chóng đưa ra quyết định với đầy đủ thông tin.

Phần mềm Business Intelligence đầy đủ tính năng

Có thể truy cập hàng loạt công cụ phân tích và tạo báo cáo để chuyển đổi dữ liệu gốc thành hình ảnh trực quan dễ hiểu. Ngoài ra, Zoho Analytics còn cung cấp tính năng chia sẻ và công khai báo cáo và nhúng báo cáo vào website, mạng nội bộ hoặc blog.

Business Intelligence

Báo cáo và bảng chỉ số tạo sẵn

Dữ liệu như cột mốc, nhiệm vụ, chủ sở hữu nhiệm vụ, bảng chấm công, người dùng và lỗi sẽ được tự động đồng bộ hóa với Zoho Analytics. Bạn có thể truy cập hơn 50 báo cáo và bảng chỉ số tạo sẵn trước cả khi bạn bắt tay vào tạo biểu đồ đầu tiên của mình. 

Trực quan hóa và nắm bắt số liệu chính của dự án

Kết hợp dữ liệu từ nhiều mô-đun để nắm bắt tiến độ dự án. Ví dụ: xem nhiệm vụ và cột mốc bị trì hoãn theo người dùng, phân tích tỷ lệ hoàn thành, tính toán doanh thu dựa trên những dự án đang tiến hành và nhiều hơn nữa. Tính năng này giúp bạn chủ động trong theo dõi và quản lý dự án.

Visualize Progress

Chia sẻ, xuất và in báo cáo

Lên lịch và gửi báo cáo qua email cho cả nhóm để họ có thể cập nhật tiến độ dự án ngay lập tức. Ngoài ra, bạn có thể xuất báo cáo và bảng chỉ số để sử dụng trong bài thuyết trình và email bên ngoài hoặc in để có tài liệu bản cứng.