Biểu diễn thông tin chi tiết một cách trực quan từ dữ liệu dự án bằng Zoho Analytics

Zoho Analytics là một công cụ tạo báo cáo Business Intelligence giúp bạn chuyển đổi dữ liệu dự án thành những báo cáo có giá trị mà không cần có chuyên môn CNTT. Ngoài biểu đồ và báo cáo có sẵn, bạn có thể tạo biểu đồ và báo cáo của riêng mình với giao diện kéo thả đơn giản. Với các báo cáo phân tích chuyên sâu do bạn tùy ý sắp xếp, nhóm của bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng đưa ra quyết định với đầy đủ thông tin.

bắt đầu

Tích hợp Reports - Zoho Projects

Phần mềm Business Intelligence đầy đủ tính năng

Có thể truy cập hàng loạt công cụ phân tích và tạo báo cáo để chuyển đổi dữ liệu gốc thành hình ảnh trực quan dễ hiểu. Ngoài ra, Zoho Analytics còn cung cấp tính năng chia sẻ và công khai báo cáo và nhúng báo cáo vào website, mạng nội bộ hoặc blog.

Phần mềm Business Intelligence đầy đủ tính năng

Báo cáo và bảng chỉ số tạo sẵn

Dữ liệu như cột mốc, nhiệm vụ, chủ sở hữu nhiệm vụ, bảng chấm công, sự cố và người dùng sẽ được tự động đồng bộ hóa với Zoho Analytics. Bạn có thể truy cập hơn 50 báo cáo và bảng chỉ số tạo sẵn trước cả khi bạn bắt tay vào tạo biểu đồ đầu tiên của mình.

Báo cáo và bảng chỉ số tạo sẵn

Trực quan hóa và nắm bắt số liệu chính của dự án

Kết hợp dữ liệu từ nhiều mô-đun để nắm bắt tiến độ dự án. Ví dụ: xem các nhiệm vụ và cột mốc bị trì hoãn theo người dùng, phân tích tỷ lệ hoàn thành, tính toán doanh thu dựa trên những dự án đang tiến hành và nhiều hơn nữa. Tính năng này giúp bạn chủ động trong việc theo dõi và quản lý dự án.

Trực quan hóa và nắm bắt số liệu chính của dự án