Bắt đầu
Video này chia sẻ những thông tin cơ bản về cách để bắt đầu với Zoho Projects.
 
Bắt đầu với Zoho Projects
Tiếp
 
Nhiệm vụ và Cột mốc
Tìm hiểu cách tạo và quản lý nhiệm vụ và cột mốc trong Zoho Projects.
 
Nhiệm vụ và Cột mốc
Tiếp
 
Bảng chấm công và Hóa đơn
Tìm hiểu cách quản lý nhật ký thời gian và tạo hóa đơn trong Zoho Projects.
 
Bảng chấm công và Hóa đơn
Tiếp
 
Theo dõi sự cố (Cơ bản)
Tìm hiểu cách theo dõi và quản lý sự cố trong dự án với Zoho Projects.
 
Theo dõi sự cố (Cơ bản)
Tiếp