Quản lý dự án kiểu mới!

Quản lý dự án bao gồm hoạt động phân công nhiệm vụ, giải quyết sự cố, theo dõi dự án, kiểm tra sự cố, hoàn thành cột mốc và nhiều những công việc nhàm chán khác. Mọi thứ đã thay đổi với Zoho Projects! Chúng tôi đã làm mới các hoạt động dự án hiện tại với hình thức game hóa mới trong quản lý dự án. Game hóa tức là áp dụng những kỹ xảo có trong game cho những hoạt động ngoài game.

Sự mở rộng phạm vi của Game hóa ra ngoài game

Game hóa là một hình thức áp dụng những dạng thức của game vào những lĩnh vực ngoài game. Cụm từ game hóa trước đây thường gắn liền với trò chơi điện tử nhưng hiện đã mở rộng phạm vi phổ biến ra ngoài game. Nhiều website trực tuyến, đặc biệt là những trang web đánh giá công nhận người dùng bằng cách tặng huy hiệu chiến thắng dựa trên cấp độ mà họ đạt được.

Tại sao là Game hóa

Zoho Projects nay ra mắt phiên bản game hóa để giúp bạn tạo cảm hứng cho cả nhóm, từ đó nâng cao hiệu suất công việc.

  • Đẩy nhanh tốc độ hoàn thành mục tiêu nhờ sự cạnh tranh và thách thức.
  • Kết quả thể hiện rõ ràng qua huy hiệu và điểm số ở mỗi cấp độ trò chơi.
  • Bảng điểm thể hiện tiến độ dự án theo thời gian thực và tạo động lực qua điểm số đạt được. Và giúp duy trì sự minh bạch trong nhóm.
  • Cộng tác giữa người dùng dự án giúp hoàn thành những mục tiêu chung của cả nhóm và từ đó mang lại thành công cho toàn dự án.
  • Đảm bảo cạnh tranh lành mạnh khi mọi thành viên đều phấn đấu vì sự thành công chung của cả nhóm.

Sức ảnh hưởng của Game hóa trong Zoho Projects

Trò chơi mới

Trong Zoho Projects, bạn có thể thêm trò chơi mới cho nhiều dự án trên cổng thông tin để thu hút nhóm của bạn. Bạn có thể xem trò chơi đã kết thúc, đang chơi và sắp bắt đầu cùng với thông tin chi tiết trò chơi. Trò chơi có thể được tổ chức giữa các nhóm hoặc giữa các người dùng. Người dùng dự án sẽ liên tục thi đua với cả nhóm để giải quyết một vấn đề hoặc hoàn thành một nhiệm vụ. Sự cạnh tranh này giúp tăng hiệu suất quản lý dự án vì những sự cố sẽ luôn được kiểm tra lại (QA), sau đó giải quyết hoặc đóng (Nhà phát triển). Trò chơi phá vỡ sự tẻ nhạt.

Bảng điểm

Mỗi khi một nhiệm vụ hoặc sự cố trong dự án tương ứng được tác động, người dùng sẽ được cộng hoặc trừ điểm dựa trên hành động của họ. Mỗi người chơi có thể xem thẻ điểm của họ bất cứ lúc nào trong khi chơi. Ngoài ra, người dùng sẽ được cập nhật liên tục về xếp hạng của mình trong trò chơi thông qua thông báo pop-up. Bảng điểm giúp tăng cường sự minh bạch cần có trong môi trường công việc và biểu dương những người có đóng góp nhiều nhất.

Cúp thưởng và huy hiệu

Cúp thưởng, huy hiệu và điểm số được trao tặng cho người chơi hoặc người dùng dựa trên mức độ đóng góp. Nhóm hoặc người dùng có điểm số cao nhất sẽ được trao cúp vào cuối trò chơi. Ngoài ra, người dùng sẽ được ghi nhận thành tích với huy hiệu chiến thắng ở nhiều cấp độ trong suốt trò chơi. Ngoài cúp thưởng và huy hiệu mặc định, bạn còn có thể tạo huy hiệu và cúp thưởng riêng theo mong muốn trong Zoho Projects. Giải thưởng và sự công nhận sẽ thúc đẩy hiệu suất làm việc và sự tích cực tham gia của nhân viên.