Tạo mạng nội bộ cho nhóm của bạn

Phần mềm mạng nội bộ là website nội bộ của một tổ chức nhưng có thể là phần mở rộng hơn của cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của tổ chức. Zoho Projects có thể trở thành mạng nội bộ của công ty bạn với bộ tính năng toàn diện cho phép doanh nghiệp phát triển nhờ tăng cường luồng thông tin trong và ngoài tổ chức.

bắt đầu

Trang dự án - Zoho Projects

Cộng tác với Trang

Trang cho phép nhóm của bạn cùng nhau xây dựng một kho lưu trữ thông tin cho dự án. Bạn có thể thêm vào đây ý tưởng mới, tài liệu tham khảo, thông số kỹ thuật hay bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến tất cả mọi người trong dự án. Những thông tin này sẽ không hiển thị ở phía khách hàng hoặc bất kỳ ai không nằm trong nhóm dự án.

Cộng tác

Sắp xếp và quản lý thông tin

Xây dựng nguồn thông tin mạnh mẽ có thể được sắp xếp và quản lý hiệu quả tại một nơi. Bạn có thể liên kết, sắp xếp theo phân cấp và thay đổi thứ tự các trang để điều hướng nhanh và dễ dàng hơn.

Sắp xếp và quản lý

Đính kèm tập tin cho Trang

Chèn ảnh, biểu đồ và bảng, ví dụ như Biểu đồ từ Zoho Sheet, nhúng nội dung âm thanh / video từ các trang bên ngoài, ví dụ như Podcast, đoạn video YouTube, và theo dõi các thông tin chi tiết tập tin như kích cỡ, phiên bản và tác giả.

Đính kèm tập tin