Tạo mạng nội bộ nhóm.

Phần mềm mạng nội bộ là website nội bộ của một tổ chức nhưng có thể là phần mở rộng hơn của cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của tổ chức. Zoho Projects có thể trở thành mạng nội bộ của công ty bạn với bộ tính năng toàn diện cho phép doanh nghiệp phát triển nhờ tăng cường luồng thông tin trong và ngoài tổ chức.

Cộng tác với Pages.

Pages cho phép nhóm của bạn cùng xây dựng một kho lưu trữ thông tin dự án. Bạn có thể thêm ý tưởng mới, tài liệu tham khảo, thông số kỹ thuật hay bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến tất cả mọi người trong dự án. Những thông tin này sẽ không hiển thị ở phía khách hàng hoặc bất kỳ ai không nằm trong nhóm dự án.

Sắp xếp và quản lý thông tin.

Xây dựng nguồn thông tin mạnh mẽ có thể được sắp xếp và quản lý hiệu quả tại một nơi. Bạn có thể liên kết, sắp xếp theo phân cấp, thay đổi thứ tự và gắn thẻ trang của bạn để điều hướng nhanh và tiện lợi.
Organize Topics

Đính kèm tập tin trên Pages.

Thêm hình ảnh, biểu đồ, bảng, ví dụ: biểu đồ từ Zoho Sheet. Nhúng nội dung âm thanh hoặc video từ các trang web bên ngoài, ví dụ như video clip YouTube, Podcast. Và theo dõi thông tin chi tiết tập tin được đính kèm như kích cỡ, phiên bản và tác giả.
Share files