Lập kế hoạch chính xác

Chia các dự án phức tạp thành các phần nhỏ dễ quản lý với mốc thời gian, danh sách nhiệm vụ, nhiệm vụ và nhiệm vụ con, quản lý các quan hệ phụ thuộc nhiệm vụ ngay từ sơ đồ Gantt và nhập các tập tin Microsoft Project vào Zoho. Với một kế hoạch toàn diện, nhóm của bạn sẽ có một lộ trình rõ ràng để đi đến thành công.

bắt đầu

Kế hoạch quản lý - Zoho Projects

Không bao giờ trễ hạn

Với tính năng Mốc thời gian, bạn có thể lập kế hoạch rõ ràng cho dự án bằng cách gán ngày kết thúc cho các mốc thời gian và ngày đến hạn cho các nhiệm vụ trong từng mốc thời gian. Tự quy định thời gian từng chi tiết cần được hoàn thành để bạn là người nắm quyền kiểm soát dự án chứ không bị dự án chi phối.

Không bao giờ trễ hạn

Sắp xếp công việc khoa học

Với khả năng truy cập vào mọi dự án đang tiến hành ở cùng một chỗ, bạn sẽ biết công việc cần thực hiện cũng như thời gian thực hiện và người phụ trách. Mọi thứ diễn ra theo đúng lịch trình sắp đặt sẽ giúp bạn đảm bảo chất lượng công việc.

công việc được sắp xếp khoa học

Quản lý quan hệ phụ thuộc

Nếu một nhiệm vụ chỉ có thể được đánh dấu là hoàn thành sau khi một nhiệm vụ khác đã được hoàn thành thì nhiệm vụ trước được cho là phụ thuộc vào nhiệm vụ sau. Quan hệ phụ thuộc giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt hơn trong việc lập kế hoạch và hỗ trợ xác định vướng mắc khi công việc bị trì trệ.

Quản lý quan hệ phụ thuộc

Điều phối từng chi tiết công việc

Sắp xếp nhiệm vụ lớn bằng cách chia nhỏ thành các nhiệm vụ con. Bạn có thể phân công nhiệm vụ con cho nhiều người, thêm nhận xét và ghi số giờ làm việc giống như với những nhiệm vụ thông thường.

Điều phối từng chi tiết

Cập nhật thông tin cho mọi người với chế độ xem Kanban

Chế độ xem Kanban cho phép bạn trực quan hóa workflow dưới dạng thẻ được sắp xếp thành nhiều cột. Các cột có thể thay thế cho các tham số khác nhau bất kỳ, chẳng hạn như “Phần trăm hoàn thành”, “Ưu tiên” hoặc “Danh sách nhiệm vụ”. Có thể được di chuyển thẻ dọc theo các cột trong quá trình làm việc để mọi người biết mọi thứ đứng ở đâu.

Cập nhật thông tin cho mọi người với chế độ xem Kanban