Lập kế hoạch khoa học.

Phân tích dự án phức tạp thành nhiều phần dễ quản lý với cột mốc, danh sách nhiệm vụ, nhiệm vụ và nhiệm vụ con. Quản lý quan hệ phụ thuộc nhiệm vụ từ “chế độ xem quan hệ phụ thuộc” hoặc ngay trên Sơ đồ Gantt. Nhập tập tin Microsoft Project vào Zoho. Với một kế hoạch toàn diện, nhóm của bạn sẽ có một lộ trình rõ ràng để đi đến thành công.

Đăng ký miễn phí

Không bao giờ trễ tiến độ.

Với tính năng Cột mốc, bạn có thể sắp xếp dự án bằng cách gán ngày đến hạn cho cột mốc và thời hạn thực hiện nhiệm vụ trong từng cột mốc. Tự quy định thời gian từng chi tiết được hoàn thành để bạn là người nắm quyền kiểm soát dự án chứ không bị dự án chi phối.

Milestones

Sắp xếp công việc khoa học.

Với khả năng truy cập tập trung mọi dự án đang tiến hành, bạn sẽ biết công việc cần thực hiện cũng như thời gian và đối tượng thực hiện. Mọi thứ diễn ra theo đúng tiến độ ban đầu sẽ giúp bạn đảm bảo chất lượng công việc.

Tasks

Quản lý quan hệ phụ thuộc.

Nếu bạn chỉ có thể hoàn thành một nhiệm vụ sau khi hoàn thành một nhiệm vụ khác thì tức là nhiệm vụ hoàn thành sau phụ thuộc vào nhiệm vụ hoàn thành trước. Quan hệ phụ thuộc giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt hơn trong việc lập kế hoạch và hỗ trợ xác định vướng mắc khi công việc bị trì trệ. Mô-đun nhiệm vụ có chế độ xem theo quan hệ phụ thuộc hỗ trợ bạn có thể quản lý những quan hệ này.

Task Dependency

Điều phối từng chi tiết công việc.

Sắp xếp nhiệm vụ lớn bằng cách chia nhỏ thành các nhiệm vụ con. Bạn có thể phân công nhiệm vụ con cho nhiều người, thêm bình luận và ghi số giờ làm việc giống như với những nhiệm vụ thông thường.

Task Reminders

Cung cấp thông tin cập nhật với chế độ xem Kanban.

Chế độ xem Kanban cho phép bạn trực quan hóa workflow dưới dạng thẻ được sắp xếp thành nhiều cột. Các cột có thể biểu diễn những tham số khác nhau như “Phần trăm hoàn thành”, “Ưu tiên”, hoặc “Danh sách nhiệm vụ”. Bạn có thể di chuyển thẻ giữa các cột tùy theo tiến độ công việc để tất cả mọi người nắm bắt tình hình.

Task Kanban View

Biến từng dự án thành câu chuyện thành công.

Đăng ký miễn phí