Bảng tin - công cụ điều phối nhóm thông minh

Việc cập nhật diễn biến dự án mới nhất nay đơn giản như lướt một trang mạng xã hội yêu thích của bạn. Bạn có thể thêm nhiệm vụ, tải ảnh lên, gửi vấn đề, đăng thông báo trạng thái và thảo luận qua phần nhận xét ngay từ bảng tin!

bắt đầu

Công cụ điều phối dự án - Zoho Projects

Thảo luận nhanh chóng,
quyết định gọn lẹ

Bạn có thắc mắc hoặc ý kiến muốn thảo luận cùng cả nhóm? Việc mở cuộc họp có thể phức tạp. Bạn chỉ cần đăng ý kiến của bạn lên bảng tin dự án và tiến hành thảo luận ngay trong phần bình luận. Bằng cách này, mọi người đều có thể chia sẻ quan điểm của mình một cách thuận tiện và bạn cũng sẽ sớm đưa ra được quyết định cho riêng mình.

Thảo luận nhanh chóng, quyết định gọn lẹ

Không bao giờ bỏ lỡ
cập nhật quan trọng

Bảng tin là nơi để bạn có thể cập nhật nhanh tất cả những thông tin quan trọng. Nắm thông tin tổng hợp về mọi diễn biến: nhiệm vụ quan trọng đã hoàn thành, một thành viên mới vừa tham gia nhóm, thông báo được đưa ra, ý tưởng mới được đề xuất.

Không bao giờ bỏ lỡ cập nhật quan trọng

Chế độ xem hoạt động dự án
theo dòng thời gian

Dòng thời gian hoạt động dự án cung cấp chế độ xem theo dòng thời gian về những hoạt động do các thành viên nhóm thực hiện. Mọi hoạt động được sắp xếp theo trình tự thời gian nên những cập nhật mới nhất sẽ nằm trên cùng.

Chế độ xem dòng thời gian

Chia sẻ hình ảnh một cách dễ dàng

Một hình ảnh đáng giá bằng ngàn câu chữ, đặc biệt là trong chia sẻ ý tưởng. Bạn chỉ cần kéo hình ảnh từ máy tính vào thanh trạng thái để đăng rồi chờ nhận phản hồi của cả nhóm!

Chia sẻ hình ảnh một cách dễ dàng