Quản trị dự án

Quản lý dự án có thể đòi hỏi bạn phải lập kế hoạch một cách thận trọng và rất nhiều công tác tổ chức. Sau đây là danh sách những tính năng sẽ giúp bạn thiết lập Zoho Projects theo cách mà bạn và nhóm của bạn có được lợi ích tối đa.

bắt đầu

Quản trị dự án - Zoho Projects

Mẫu

Nếu dự án hiện tại của bạn có một cấu trúc phổ biến, bạn có thể sử dụng mẫu để tiết kiệm công sức. Chỉ cần tạo mẫu với tất cả thông tin trùng lặp và tạo dự án tương tự một cách nhanh chóng. Ngoài ra, bạn có thể chuyển đổi bất kỳ dự án hiện có nào thành mẫu dự án để sử dụng sau.

Mẫu

Trường tùy chỉnh

Nếu các trường chúng tôi cung cấp không đủ để cho bạn ghi lại tất cả thông tin cần, bạn có thể tạo trường tùy chỉnh của riêng bạn. Thiết lập các trường ngày, số, điện thoại, email, trường danh sách chọn, nhiều lựa chọn, một dòng hoặc nhiều dòng để thu thập thông tin phù hợp.

Trường tùy chỉnh

Người dùng máy khách

Thêm công ty khách hàng và chọn dự án mà bạn đảm nhận. Khách hàng của bạn có thể xem mọi tiến trình và thông tin mà bạn trao quyền truy cập cho họ.

Người dùng máy khách

Nhập và xuất

Nhập và xuất dự án từ trang tính hoặc những hệ thống quản lý dự án khác. Chúng tôi có các trình hướng dẫn tự động hóa cho JIRA và Basecamp và có sẵn một hệ thống hỗ trợ di chuyển chuyên dụng để giúp bạn từng bước.

Nhập và xuất

Cài đặt cổng thông tin

Chỉnh sửa hồ sơ tổ chức, bao gồm cả URL cổng thông tin và chủ sở hữu. Thông tin bao gồm số giờ làm việc, ngày làm việc, trạng thái thanh toán và phê duyệt đều có thể được cấu hình và hiển thị trong ứng dụng.

Cài đặt cổng thông tin