Quản trị dự án

Quản lý dự án có thể đòi hỏi bạn phải lập kế hoạch một cách thận trọng và rất nhiều công tác tổ chức. Sau đây là danh sách những tính năng sẽ giúp bạn thiết lập Zoho Projects theo cách mà bạn và nhóm của bạn có được lợi ích tối đa.

Mẫu dự án

Nếu dự án hiện tại của bạn có một cấu trúc phổ biến, bạn có thể sử dụng mẫu để tiết kiệm công sức. Chỉ cần tạo mẫu với tất cả thông tin trùng lặp và tạo dự án tương tự một cách nhanh chóng. Ngoài ra, bạn có thể chuyển đổi bất kỳ dự án hiện có nào thành mẫu dự án để sử dụng sau.

Templates

Gamescope

Tạo động lực cho nhóm của bạn theo cách làm mà chơi, chơi mà làm. Ai làm việc hiệu quả hơn có thể dành được huy hiệu và cúp thưởng và hãy biểu dương hồ sơ của họ trên bảng điểm. Làm những công việc thường ngày nay chỉ đơn giản như chơi trò chơi!

Gamescope

Trường tùy chỉnh

Nếu các trường chúng tôi cung cấp không đủ để cho bạn thu thập tất cả thông tin cần, bạn có thể tạo trường tùy chỉnh của riêng bạn. Cài đặt ưu tiên cho mỗi dự án, người cố vấn hỗ trợ nhóm dự án hoặc một danh sách yêu cầu cùng với số thứ tự.

Custom fields

Khách hàng

Thêm công ty khách hàng và chọn dự án mà bạn đảm nhận. Khách hàng của bạn có thể xem mọi tiến trình và thông tin mà bạn trao quyền truy cập cho họ.

Client users

Nhập và xuất

Nhập và xuất dự án giữa các trang tính hoặc những hệ thống quản lý dự án khác. Chúng tôi hỗ trợ wizard tự động cho Jira và Basecamp.

Project import

Cài đặt cổng thông tin

Chỉnh sửa hồ sơ tổ chức, bao gồm cả URL cổng thông tin và chủ sở hữu. Thông tin bao gồm số giờ làm việc, ngày làm việc, trạng thái thanh toán và phê duyệt đều có thể được cấu hình và hiển thị trong ứng dụng.

Portal Settings