So sánh các phiên bản Zoho Projects

Zoho Projects - So sánh gói

  Ẩn tính năng chung
projects-pricing-val.json1

4

GÓI MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝDÙNG THỬ NGAY

GÓI PREMIUM

ĐĂNG KÝDÙNG THỬ NGAY

GÓI ENTERPRISE

ĐĂNG KÝDÙNG THỬ NGAY
BIỂU GIÁ
Thanh toán hàng năm- /người dùng/tháng /người dùng/tháng
Thanh toán hàng tháng- /người dùng /người dùng
NGƯỜI DÙNG KHÁCH HÀNG
Thanh toán hàng năm-/người dùng máy khách/tháng/người dùng máy khách/tháng
Thanh toán hàng tháng-/người dùng máy khách/người dùng máy khách
LỢI ÍCH CƠ BẢN
Dự án2Không giới hạnKhông giới hạn
Dung lượng lưu trữ5 GB100 GB120 GB
Mẫu dự án-2030
Trang & Chat1 Dự ánTất cả dự ánTất cả dự án
Người dùng chỉ đọc--10
Tài nguyên--Có thể mua dưới dạng add-on
BIỂU ĐỒ/BÁO CÁO
Sơ đồ Gantt-Trong dự ánGiữa các dự án
Biểu đồ Sử dụng nguồn lực-Trong dự ánGiữa các dự án
Nhiệm vụ nâng cao/Báo cáo sự cốCơ bảnNâng caoNâng cao
TÍNH NĂNG CHÍNH
Thẻ
Bảng tin dự án
Quản lý nhiệm vụ
Chia sẻ tài liệu
Nhập từ MS Project
Lịch và Diễn đàn
Tích hợp Google Apps
Trạng thái dự án tùy chỉnh
Trạng thái mốc thời gian tùy chỉnh
Trạng thái nhiệm vụ tùy chỉnh
Nhiệm vụ con
Các mẫu thiết kế sẵn
Thời gian thực hiện nhiệm vụ (Giờ/Ngày)-
Lời nhắc-
Sơ đồ Gantt Dòng thời gian dự án-
Quan hệ phụ thuộc nhiệm vụTrong dự án (Hoàn thành để Bắt đầu)Trong dự án (Tất cả 4 loại)Giữa các dự án (Tất cả 4 loại)
Bố cục nhiệm vụXemTạoTạo
Đồng bộ với Google Tasks-
Theo dõi thời gian-
Xuất dự án-
Chế độ xem tùy chỉnh-
Nhiệm vụ định kỳ-
Phê duyệt bảng chấm công-
Hạn chế nhật ký thời gian-
Blueprint cho nhiệm vụ-
Chuyển tiếp song song--
Chatbot AI có Zia hỗ trợ-
Ngân sách dự án-
Số giờ theo dự kiến - trên thực tế (Báo cáo Theo dự kiến so với Trên thực tế)-
Số giờ làm việc-
Cuối tuần và Ngày nghỉ-
Dự án không ngoại lệ-
Tóm tắt nhiệm vụ-
Quản lý giá trị thu được-
Bố cục mốc thời gian-
Bố cục dự án--
Giờ làm việc linh hoạt--
Quy tắc workflow--
Đường găng--
Đường cơ sở--
Hỗ trợ nhiều đường cơ sở--
Quy tắc bố cục nhiệm vụ--
Trường dự án tùy chỉnh--155
Trường mốc thời gian tùy chỉnh--
Trường nhiệm vụ tùy chỉnh--255
Trường sự cố tùy chỉnh--120
Trường bảng chấm công tùy chỉnh--55
Vai trò và hồ sơ tùy chỉnh--
Miền tùy chỉnh--
Tab trên webTab trên web cho phép bạn truy cập vào các tab trình duyệt của mình từ bên trong Zoho Projects. Bạn có thể tạo một tab trên web trong dự án của mình bằng cách nhúng một URL từ một ứng dụng của bên thứ ba.--
Nhóm--
ISSUETRACKER
Nhập sự cố (CSV, XLS và JIRA)
Thêm sự cố qua email-
Xuất sự cố-
Thông báo-
Quy tắc công việc-
Biểu mẫu web-to-issue-
Liên kết sự cố-
Trường tùy chỉnh--
Cài đặt email--
SLA--
Webhook--
Mẫu email sự cố tùy chỉnh--
TÍCH HỢP
Zoho CRM
Zapier
Zoho Meeting
Zoho Sprints
Zendesk
Microsoft Teams
Office 365
Slack
ServiceNow
Zoho Invoice (Cho Hóa đơn và Chi phí)-
Zoho Books (Cho Hóa đơn và Chi phí)-
Zoho People-
Dropbox
Zoho Analytics-
Zoho Flow-
Zoho Desk--
Zoho DirectoryĐăng nhập một lần, Xác thực hai yếu tố và Hạn chế IP--
SharePoint--
GitHub-
BitBucket-
GitLab-
Gitea-
ADD ON
Người dùng chỉ đọc-- /5 người dùng chỉ đọc/tháng (hoặc) /5 người dùng chỉ đọc/tháng thanh toán hàng năm
Tài nguyên-- /5 tài nguyên/tháng (hoặc) /5 tài nguyên/tháng thanh toán hàng năm

Bạn có hơn 5000 người dùng?

Nhận báo giá riêng