Chế độ xem Kanban

Kanban trong tiếng Nhật có nghĩa là “thẻ” hoặc “biển hiệu”. Kỹ thuật bổ sung hàng trong kho của các siêu thị lần đầu tiên đã được Toyota áp dụng cho khu nhà xưởng sản xuất ô tô nhằm cải thiện hiệu quả sản xuất. Giờ đây, phương pháp này cũng được áp dụng để giải quyết sự cố một cách hiệu quả hơn.

bắt đầu

Chế độ xem Kanban - Zoho Projects

Bảng Kanban

Mỗi dự án đều có một bảng Kanban biểu diễn tất cả sự cố dưới dạng các thẻ được sắp xếp vào các cột khác nhau. Các cột này có thể là về trạng thái, mức độ nghiêm trọng, phân loại, mô-đun hoặc khả năng lặp lại của sự cố. Tính năng này giúp nhóm của bạn nắm bắt tình trạng sự cố và công việc cần được thực hiện tại một điểm thời gian nhất định. Nhấp vào mỗi thẻ để thêm bình luận và tập tin đính kèm, bật bộ hẹn giờ của sự cố hoặc để liên kết với sự cố liên quan.

Bảng Kanban

Hình ảnh trực quan đánh bại con chữ

Một hình ảnh ý nghĩa còn hơn trăm ngàn câu chữ. Những danh sách dài lê thê không phải lúc nào cũng là sự lựa chọn tốt nhất. Khám phá lợi ích của hình ảnh trực quan với chế độ xem Kanban. Hiểu rõ hơn các quy trình công việc chứa các hàng đợi dài của bạn và phát hiện ra các điểm nghẽn để cải thiện các quy trình.

Trường tùy chỉnh

Kéo và thả

Chỉ cần kéo và thả thẻ sự cố giữa các cột để thay đổi trạng thái sự cố theo tiến độ công việc. Ngoài ra, bạn có thể sắp xếp lại thẻ trong cột hoặc thêm sự cố mới trực tiếp trong cột thích hợp.

Kéo và thả