Nguồn gốc của Kanban

Đôi khi, quá nhiều sự cố cần giải quyết khiến bạn quá tải. Kanban trong tiếng Nhật có nghĩa là “thẻ” hoặc “biển hiệu”. Kỹ thuật bổ sung hàng trong kho của các siêu thị đã được Toyota áp dụng cho sàn của nhà máy sản xuất ô tô nhằm cải thiện hiệu quả sản xuất. Giờ đây, phương pháp này cũng được áp dụng để giải quyết sự cố một cách hiệu quả hơn.

Bảng Kanban

Mỗi dự án đều có một bảng Kanban biểu diễn tất cả sự cố dưới dạng thẻ được sắp xếp theo cột. Các cột này có thể là về trạng thái, mức độ nghiêm trọng, phân loại, mô-đun hoặc khả năng lặp lại của sự cố. Tính năng này giúp nhóm của bạn nắm bắt tình trạng sự cố và công việc cần được thực hiện tại một điểm thời gian nhất định. Nhấp vào mỗi thẻ để thêm bình luận và tập tin đính kèm hoặc để liên kết với sự cố liên quan. Mọi thông tin liên quan đến một thẻ sẽ được hiển thị dưới dạng biểu tượng trên thẻ đó giúp bạn dễ truy cập. 

Kanban view

Hình ảnh trực quan đánh bại con chữ

Một hình ảnh ý nghĩa còn hơn trăm ngàn câu chữ. Những danh sách dài lê thê không phải lúc nào cũng là sự lựa chọn tốt nhất. Khám phá lợi ích của hình ảnh trực quan với chế độ xem Kanban. Xem tiến độ công việc, vị trí có hàng đợi dài và phát hiện những khúc mắc để cải thiện quy trình của bạn.

Kanban cards

Kéo và thả

Chỉ cần kéo và thả thẻ sự cố giữa các cột theo tiến độ công việc. Ngoài ra, bạn có thể sắp xếp lại thẻ trong cột hoặc thêm sự cố mới trực tiếp trong cột thích hợp.

Reorder issues