Làm việc với Gmail, Google Drive và Google Calendar

Bây giờ, khách hàng sử dụng Google Apps cũng có thể sử dụng Zoho Projects và những tiện ích cộng tác và quản lý dự án của Zoho Projects. Zoho Projects cho Google Apps cung cấp trải nghiệm tích hợp phong phú cho người dùng Google Apps, bao gồm: đăng nhập một lần, tích hợp với Google Drive và Google Calendar và khả năng nhúng thông tin Zoho Projects trực tiếp vào Gmail.

Works with Gmail, Google Drive & Google Calendar

Google Apps customers can now take advantage of Zoho Projects and its project management and collaboration benefits. Zoho Projects for Google Apps creates a rich, integrated experience for Google Apps users that includes single sign-on, integration with Google Drive and Google Calendar plus the ability to embed Zoho Projects information directly inside Gmail.

Đồng bộ nhiệm vụ của bạn với Gmail

Xuất toàn bộ danh sách nhiệm vụ hoặc nhiệm vụ đã chọn vào Gmail để chỉnh sửa. Những thay đổi này sẽ hiển thị trong tài khoản Zoho Projects của bạn khi bạn sử dụng tùy chọn Đồng bộ từ Google Tasks. Bằng cách này, luôn giám sát tiến độ công việc trong cả hai nền tảng.

Đưa nhiệm vụ vào Google Calendar

Tạo cột mốc, danh sách nhiệm vụ cho dự án của bạn. Bây giờ, thêm một nhiệm vụ với ngày bắt đầu và ngày kết thúc cụ thể, sau đó chọn “Thêm vào Google Calendar” để thêm tự động nhiệm vụ của bạn vào Google Calendar.

Nhúng nhiệm vụ vào Google Calendar

Theo dõi những sự kiện được ưu tiên cao bằng cách xuất sự kiện vào Google Calendar. Chỉ cần sao chép liên kết iCal/gCal từ Lịch Zoho Projects và tải liên kết này trong Google Calendar.

Đính kèm tập tin từ Google Drive

Ngoài đính kèm tài liệu từ Zoho Docs hoặc từ máy tính của bạn, giờ đây bạn còn có thể dễ dàng tải tập tin Google Drive vào dự án của bạn trong Zoho. Bằng cách này, bạn có thể chia sẻ các tập tin đã lưu trong Google Drive với tất cả thành viên nhóm dự án của mình.