Có GDPR hay không, sự riêng tư về dữ liệu, bảo mật và niềm tin của bạn dành cho chúng tôi luôn là ưu tiên phát triển hàng đầu của chúng tôi. Do đó, khi điều luật này bắt đầu có hiệu lực, chúng tôi sẵn sàng đón nhận và cam kết tuân thủ ngay lập tức.

GDPR là gì?

GDPR viết tắt của Quy định bảo vệ dữ liệu chung (General Data Protection Regulation), là quy định của Liên minh Châu Âu nhằm trao cho cư dân ở đây quyền kiểm soát đối tượng sử dụng dữ liệu của họ, thời gian và cách thức sử dụng. Các tổ chức sẽ không thể sử dụng dữ liệu của khách hàng mà không có sự cho phép của khách hàng hoặc căn cứ luật pháp phù hợp. GDPR được áp dụng với tất cả các công ty thu thập, lưu trữ hoặc xử lý dữ liệu liên quan đến mọi cư dân của EU.

Lý do bạn có thể tin tưởng chúng tôi

 • Bảo mật hàng đầu

  Điều quan trọng nhất chính là Zoho Corporation đã nhận được chứng nhận ISO/IEC 27001:2013 và chứng nhận tuân thủ SOC 2 Type II. Các trung tâm dữ liệu của chúng tôi được lưu trữ tại một số trong những cơ sở an toàn nhất hiện nay. Nếu bạn đăng ký tài khoản trên zoho.eu, chúng tôi đảm bảo dữ liệu của bạn chỉ nằm trong khu vực EU. Truy cập trang bảo mật của chúng tôi để biết thêm thông tin.

 • Dữ liệu cá nhân được đảm bảo tính riêng tư

  Chúng tôi đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn, cũng như tài liệu đính kèm, cuộc hội thoại chat và URL webhook trên các máy chủ của chúng tôi, đều được mã hóa và chỉ cho phép truy cập rất giới hạn. Ngoài ra, bạn được cung cấp tùy chọn có mã hóa các trường tùy chỉnh của mình hay không.

Các cải tiến chú trọng GDPR của chúng tôi

Chúng tôi đã đưa ra hàng loạt thay đổi cho cách quản lý và xử lý dữ liễu của Zoho Projects để đảm bảo tăng cường độ bảo mật theo GDPR. Sau đây là các quyền mà bạn được đảm bảo.

 •  

  Theo dõi nguồn dữ liệu

  Mỗi khi Projects thu thập dữ liệu của bạn, thông tin nguồn sẽ được giữ lại. Bạn có toàn quyền truy cập những thông tin đó bất cứ khi nào cần.

 •  

  Bạn có quyền biết và đưa ra quyết định

  Để cung cấp trải nghiệm tùy biến tốt nhất cho bạn và để trao đổi với bạn về các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi chỉ sử dụng thông tin liên lạc của bạn khi được bạn cho phép hoặc có căn cứ hợp pháp. Bạn có thể chọn không tham gia những trao đổi đó và chúng tôi sẽ tôn trọng quyết định của bạn.

 •  

  Quyền được lãng quên

  Nếu bạn quyết định không tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể đóng tài khoản và thực hiện quyền được lãng quên. Nếu bạn chọn hủy dịch vụ, chúng tôi sẽ có khoảng thời gian 3 tháng để xóa toàn bộ dữ liệu của bạn mà bạn sẽ không thể truy xuất hoặc phục hồi trong suốt khoảng thời gian này.

 •  

  Quyền hạn chế xử lý

  Khi bạn cảm thấy không cần đến một tài khoản hoặc người dùng trên cổng thông tin của mình, bạn có thể chọn vô hiệu hóa tài khoản đó. Tài liệu của người dùng sẽ không được tiếp tục xử lý cho đến khi bạn chỉ định điều ngược lại.

 •  

  Quyền xuất dữ liệu

  Nhật ký kiểm tra toàn bộ hoạt động sẽ được lưu trữ trong dự án. Bạn có thể xuất dữ liệu của mình và tải về thông tin ở định dạng tập tin có thể đọc được có mật khẩu bảo vệ bất cứ lúc nào. Liên kết tải về trong email Xuất sẽ hết hạn sau 15 ngày.

 •  

  Các hạn chế được áp đặt với truy cập bên ngoài

  Chúng tôi không cấp quyền truy cập cho bất kỳ công cụ theo dõi bên ngoài nào trong Projects. Bạn có quyền kích hoạt hoặc vô hiệu hóa các tích hợp và khi bạn kích hoạt, mọi thông tin như người kích hoạt và thời gian kích hoạt sẽ được ghi lại. Bạn cũng được cung cấp tùy chọn cho phép hoặc từ chối cho phép truy cập qua API đối với một số người dùng. Mọi hoạt động sẽ được ghi lại đầy đủ.

Bạn có thể thắc mắc

1. Zoho hoặc người của Zoho có thể truy cập nhiệm vụ và trạng thái dự án được tạo trong Zoho Projects không?  

 • Không, chúng tôi không đọc dữ liệu của bạn. Chỉ một số lượng hạn chế nhân viên được quyền truy cập vào các máy chủ của chúng tôi với sự cho phép của bạn để giải quyết sự cố được bạn báo cáo. Các quyền truy cập này được kiểm duyệt định kỳ.

2. Công ty có thể truy cập tài liệu trong dự án của tôi không?

 • Không một ai từ Zoho có quyền truy cập tài liệu được lưu trong dự án. Các tập tin đã nhập sẽ được xóa sau khi nhập thành công. Nếu nhập thất bại, tập tin sẽ chỉ được giữ lại trong vòng 7 ngày.

3. Tài liệu của tôi có được mã hóa trong máy chủ của công ty không? 

 • Có, tất cả tài liệu đều được mã hóa. (Mã hóa trên thiết bị lưu trữ)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được trình bày ở đây không phải là tư vấn pháp lý. Chúng tôi khuyên bạn nên tìm kiếm tư vấn pháp lý về những gì bạn cần làm để tuân thủ các yêu cầu của GDPR.