Chia sẻ tập tin từ Dropbox và đơn giản hóa công việc trong Zoho

Hãy quên núi email rắc rối và làm quen với Dropbox. Với tích hợp Giữa Dropbox và Zoho Projects, chia sẻ tập tin dự án từ nhỏ đến lớn với nhóm của bạn trong tích tắc. Dù ở bất cứ đâu, cả nhóm của bạn luôn có thể truy cập cùng một phiên bản tài liệu.

Biến mọi thư mục thành không gian làm việc

Biến mọi thư mục trên Dropbox thành không gian làm việc dùng chung cho dự án trong Zoho Projects để cả nhóm xem, chỉnh sửa và tải lên tập tin. Tải lên và chia sẻ tập tin tức thì với mọi người trong nhóm dự án bất kỳ lúc nào.

Đồng bộ tập tin tức thì từ Dropbox

Bạn sẽ không còn phải phân vân tập tin nào là bản mới nhất nữa. Với tích hợp này, đồng bộ tập tin của bạn ngay lập tức từ Dropbox vào Zoho Projects và ngược lại. Đảm bảo tập tin của bạn luôn được cập nhật trong Zoho Projects.

Đưa tập tin vào Zoho trong tích tắc

Bạn đang tiến hành một dự án quan trọng cùng đồng nghiệp? Đưa bao nhiêu tập tin tùy ý từ thư mục Dropbox của bạn vào khu vực tài liệu của Zoho Projects để nhanh chóng trao đổi và chia sẻ ý tưởng có giá trị với nhóm của bạn.

Truy cập tập tin từ bất cứ đâu

Bạn mệt mỏi khi phải tìm kiếm một tập tin quan trọng trong email? Bây giờ thì khác. Zoho Projects cung cấp một nơi tập trung cho mọi loại tập tin từ Dropbox của bạn luôn được cập nhật dù bạn ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào.