Đơn giản hóa việc quản lý tài liệu

Zoho Projects giúp bạn dễ dàng sắp xếp và thao tác trên các tập tin được liên kết với một dự án cụ thể. Không còn nhầm lẫn phiên bản, tự gửi tập tin cho bản thân qua email hoặc tìm kiếm một tài liệu quan trọng đã trao đổi qua email từ nhiều tháng trước. Bạn có thể lập tức truy cập vào các phiên bản tập tin mới nhất, có nghĩa là bạn có thể xem những thay đổi mà người dùng khác đã thêm vào.

bắt đầu

Quản lý tài liệu - Zoho Projects

Quản lý tập tin tại một nơi

Một dự án trung bình cần sử dụng hàng trăm tập tin, bao gồm tài liệu, video clip, đồ họa, trang tính, báo cáo thường nằm trên rất nhiều máy tính khác nhau. Với Zoho Projects, tất cả tập tin sẽ được lưu trữ và sắp xếp gọn gàng tại một nơi để mọi thành viên nhóm luôn có thể truy cập.

Quản lý tập tin tại một nơi

Chia sẻ tập tin từ bất cứ đâu

Chia sẻ tập tin với nhóm của bạn từ một nơi duy nhất. Ngoài ra, bạn có thể liên kết tập tin với nhiệm vụ và sắp xếp tập tin vào các thư mục có cấu trúc phân cấp để thể hiện cấu trúc và workflow của bạn. Nắm toàn quyền kiểm soát một cách đơn giản.

Chia sẻ tập tin từ bất cứ đâu

Theo dõi các phiên bản tập tin

Zoho Projects hỗ trợ tự động hóa quy trình xử lý tài liệu quan trọng như theo dõi phiên bản, kiểm soát quyền truy cập và tìm kiếm và truy xuất. Mọi thay đổi sẽ hiển thị cùng ghi chú, thời gian và thông tin tác giả. Bằng cách này, mọi người đều có thể làm việc với phiên bản tài liệu mới nhất và chính xác nhất.

Theo dõi các phiên bản tập tin

Dễ dàng tìm tập tin của bạn

Công cụ tìm kiếm mạnh mẽ của Zoho Projects cho phép bạn dễ dàng xác định vị trí tài liệu trong các dự án. Tìm kiếm tập tin bằng từ khóa có trong tiêu đề hoặc nội dung và xem kết quả tức thì.

Dễ dàng tìm tập tin của bạn

Tích hợp Zoho WorkDrive

Với tích hợp Zoho WorkDrive, người dùng có thể tạo và sắp xếp các thư mục nhóm và qua đó cộng tác với các nhóm khác hiệu quả hơn. Bạn cũng có thể gán các vai trò khác nhau cho các thành viên của thư mục nhóm với các quyền truy cập cụ thể.

Tích hợp Zoho WorkDrive