Điều chỉnh Issue Tracker phù hợp

Các tính năng của Issue Tracker không phải là cố định. Bạn có thể tùy chỉnh chúng sao cho phù hợp với nhu cầu dự án của bạn, nhiều hay ít tùy ý. Dưới đây là một vài trong số các tùy chỉnh mà bạn có thể thực hiện.

Trường tùy chỉnh

Theo dõi sự cố theo cách của bạn. Chỉnh sửa và sắp xếp lại các trường mặc định hoặc tạo các trường mới như trường văn bản, số hoặc ngày để giúp phân loại sự cố dễ dàng hơn.

Trường tùy chỉnh

Trạng thái và workflow tùy chỉnh

Workflow giúp xác định trạng thái tiến triển tiếp theo của sự cố. Tùy chỉnh cả trạng thái và workflow bằng cách chỉnh sửa hoặc tạo mới từ đầu.

Tùy chỉnh

Biểu mẫu Web-to-Issues

Báo cáo sự cố trực tiếp trên website của bạn với Biểu mẫu Web-to-Issue.

Web-to-Issues

Liên kết sự cố

Có nhiều ghi chép về cùng một vấn đề? Liên kết chúng dưới dạng Bản sao. Sự cố này phụ thuộc vào việc giải quyết một sự cố khác? Liên kết chúng dưới dạng Phụ thuộc và đảm bảo thực hiện hành động tương ứng. Sử dụng nhiều loại liên kết định sẵn hoặc tạo liên kết của riêng bạn để liên kết các sự cố và giải quyết chúng một cách trơn tru.

Liên kết vấn đề

Mẫu email

Tạo mẫu email của riêng bạn cho thông báo và SLA. Tự tạo email bao gồm chính xác những thông tin bạn muốn cung cấp cho nhóm hoặc khách hàng của bạn.

Mẫu email