Không cần theo dõi nữa. Tự động hóa tất cả mọi thứ với Blueprint.

Bạn thấy phiền phức vì phải theo dõi email? Chúng tôi rất hiểu điều đó. Nhờ Blueprint, Zoho Projects sẽ thay bạn làm việc đó.

Theo dõi trực quan luồng công việc mà không cần dòng mã nào

Dù là những quy trình đơn giản hay workflow phức tạp, phê duyệt hay theo dõi, bạn cũng có thể dễ dàng quan sát và triển khai với giao diện kéo và thả của chúng tôi. Không cần viết mã.

Cập nhật cho đúng người đúng thời điểm

Một số nhiệm vụ có thể liên quan đến nhiều người khác nhau ở các giai đoạn khác nhau. Với tiêu chí tùy chỉnh của Blueprint, bạn có thể phân công nhiệm vụ cụ thể cho một người cụ thể. 

Tự động hóa thông báo qua email

Cài đặt email thông báo cho đồng nghiệp cụ thể theo các giai đoạn nhiệm vụ mà họ đang thực hiện mà không cần theo dõi sát sao. Chỉ cần cài đặt vào blueprint và không cần bận tâm nữa.

Tự động hóa các nhiệm vụ với Zoho Projects

Đăng ký ngay