Khung bảo vệ quyền riêng tư

Zoho Corporation tham gia và đã xác nhận việc tuân thủ theo Khung bảo vệ quyền riêng tư của Liên minh châu Âu - Hoa Kỳ và Khung bảo vệ quyền riêng tư của Thụy Sỹ - Hoa Kỳ. Zoho Corporation cam kết tuân thủ tất cả Nguyên tắc áp dụng của Khung bảo vệ đối với thông tin cá nhân nhận được từ các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Thụy Sỹ theo Khung bảo vệ quyền riêng tư. Để tìm hiểu thêm về Khung bảo vệ quyền riêng tư, vui lòng truy cập Danh sách bảo vệ quyền riêng tư của Bộ Thương mại Hoa Kỳ.

Zoho Corporation chịu trách nhiệm xử lý thông tin cá nhân nhận được theo Khung bảo vệ quyền riêng tư và sau đó có thể chuyển cho bên thứ ba hoạt động với tư cách là đại lý thay mặt cho Zoho Corporation. Zoho Corporation tuân thủ theo Nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư đối với tất cả hoạt động chuyển giao thông tin cá nhân từ EU và Thụy Sỹ, bao gồm cả quy định về trách nhiệm chuyển giao thông tin.

Đối với thông tin cá nhân được chuyển hoặc nhận theo Khung bảo vệ quyền riêng tư, Zoho Corporation phải tuân thủ quyền thực thi theo quy định của Ủy ban thương mại liên bang Hoa Kỳ. Trong một số trường hợp, Zoho Corporation có thể được yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân để đáp ứng các yêu cầu hợp pháp từ chính phủ hoặc cơ quan công quyền, bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc đáp ứng yêu cầu về an ninh quốc gia hoặc thực thi pháp luật khác. Trong một số điều kiện nhất định, như trình bày cụ thể hơn trên website về bảo vệ quyền riêng tư, bạn có thể yêu cầu trọng tài có tính ràng buộc khi thủ tục giải quyết tranh chấp khác đã hết hạn.

Vui lòng đọc kỹ tuyên bố này, và nếu bạn có mọi quan ngại về quyền riêng tư hoặc dữ liệu mà chúng tôi chưa giải đáp thỏa đáng, vui lòng liên hệ với đơn vị giải quyết tranh chấp bên thứ ba có trụ sở tại Hoa Kỳ của chúng tôi miễn phí, tại đây.