Giám sát phụ trợ là gì?

Người dùng thường thanh toán cho một sản phẩm theo hai cách: bằng tiền hoặc dữ liệu của họ. Nhiều sản phẩm “miễn phí” giúp tạo ra doanh thu từ hành vi và dữ liệu của người dùng bằng cách sử dụng những dữ liệu này cho mục đích quảng cáo. Trong trường hợp này, người dùng có thể biết rằng họ đang bị theo dõi. Tuy nhiên, có những trường hợp người dùng thanh toán cho một ứng dụng hoặc dịch vụ và vẫn bị theo dõi bởi các thuộc tính phụ trợ, trong khi họ không hay biết hoặc chưa cho phép. Chúng tôi gọi đây là hành vi giám sát phụ trợ.

Zoho đã và đang chống lại hành vi giám sát phụ trợ

Tại Zoho, chúng tôi đã xóa các công cụ theo dõi bên thứ ba thuộc bất kỳ loại nào cố gắng giành quyền truy cập vào dữ liệu người dùng của chúng tôi. Trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh của mình, từ ứng dụng miễn phí đến sản phẩm trả phí, chúng tôi cam kết bảo vệ bạn, người dùng của chúng tôi, khỏi các công cụ theo dõi của bên thứ ba. Mọi dữ liệu hoạt động mà chúng tôi thu thập là để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho bạn. Chúng tôi sẽ không bao giờ bán thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.