Chúng tôi chưa bao giờ chạy quảng cáo. Sau đây là lý do tại sao:

Chúng tôi tin rằng phương thức tiếp cận mà một doanh nghiệp thực hiện để kiếm tiền định nghĩa các ưu tiên của họ. Chúng tôi đã chọn một mô hình kinh doanh đơn giản: chúng tôi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ hấp dẫn với mức giá hợp lý và khách hàng sẽ trả tiền để sử dụng những sản phẩm và dịch vụ này. Chúng tôi giữ lời hứa của mình bằng cách bảo vệ dữ liệu của khách hàng mà không kiếm lời kép. Mô hình kinh doanh của chúng tôi đơn giản như vậy - mối quan hệ trực tiếp giữa khách hàng và nhà cung cấp.

Tại sao phải thay đổi mô hình vẫn đang hoạt động tốt?

Các mô hình kinh doanh dựa trên quảng cáo thường xung đột với lợi ích của người dùng. Trong mô hình kinh doanh ba điểm - người dùng, nhà cung cấp, nhà quảng cáo - lợi ích của mỗi bên không phải lúc nào cũng ngang bằng. Các sản phẩm miễn phí bị ảnh hưởng rất nhiều bởi mục đích của nhà quảng cáo, làm cho sản phẩm được tối ưu hóa vì lợi nhuận và nhà quảng cáo hơn là vì người dùng sản phẩm. Zoho đã từ chối mô hình kinh doanh dựa trên quảng cáo trong suốt 25 năm qua, ngay cả đối với các sản phẩm miễn phí của chúng tôi, và không có ý định thay đổi.