Tóm tắt Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi

Đây là bản tóm tắt chính sách mới về quyền riêng tư của chúng tôi có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm 2018. Chính sách này bao gồm tất cả các website của Zoho có liên kết ở đây và tất cả các sản phẩm và dịch vụ có trên các website đó. Chính sách chi tiết có cấu trúc tương tự như bản tóm tắt này và cấu thành văn bản pháp lý thực tế.

Cam kết về quyền riêng tư của chúng tôi: Zoho chưa bao giờ bán thông tin của bạn cho người khác để quảng cáo hoặc kiếm tiền bằng cách hiện quảng cáo của người khác cho bạn và chúng tôi sẽ không bao giờ làm điều đó. Đây là cách chúng tôi đã làm trong gần 20 năm qua và chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục thực hiện điều này. Chính sách này sẽ cho bạn biết chúng tôi thu thập những thông tin nào từ bạn, chúng tôi làm gì với thông tin đó, những ai có thể truy cập và bạn có thể làm những gì với thông tin của mình.

Phần I - Những thông tin Zoho thu thập và kiểm soát

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin thực sự cần thiết. Trong đó bao gồm những thông tin mà bạn chủ động cung cấp cho chúng tôi khi đăng ký tài khoản, đăng ký sự kiện, yêu cầu hỗ trợ khách hàng hoặc mua sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi lưu tên và thông tin liên hệ của bạn nhưng không lưu số thẻ tín dụng (trừ khi được bạn cho phép và chỉ tại một trong các cổng thanh toán bảo mật của chúng tôi).

Khi bạn truy cập một trong các website hoặc sử dụng phần mềm của chúng tôi, chúng tôi sẽ tự động ghi lại một số thông tin cơ bản như cách truy cập vào trang đó, bạn điều hướng đến đâu trong trang đó và những tính năng và cài đặt mà bạn sử dụng. Chúng tôi sử dụng những thông tin này để cải thiện các website và dịch vụ của mình và để thúc đẩy phát triển sản phẩm mới.

Đôi khi, chúng tôi cũng nhận được thông tin một cách gián tiếp. Nếu bạn hỏi về các sản phẩm của chúng tôi qua một trong các chương trình giới thiệu hoặc đối tác ủy quyền của chúng tôi hoặc đăng nhập vào một trong các sản phẩm của chúng tôi qua các nhà cung cấp dịch vụ xác thực như LinkedIn hoặc Google, họ sẽ chuyển thông tin liên hệ của bạn cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó để hoàn thành yêu cầu của bạn. Nếu bạn tương tác với thương hiệu của chúng tôi trên mạng xã hội (ví dụ: thích, bình luận, đăng lại, đề cập hoặc theo dõi chúng tôi), chúng tôi sẽ có quyền truy cập vào các tương tác và thông tin về hồ sơ của bạn. Chúng tôi vẫn có thông tin đó kể cả sau đó bạn xóa thông tin khỏi trang mạng xã hội.

Chúng tôi làm gì với thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu, tạo và duy trì tài khoản và theo dõi hoạt động trái phép trên tài khoản của bạn. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin này để giao tiếp với bạn về các sản phẩm bạn đang sử dụng, yêu cầu hỗ trợ khách hàng của bạn, những sản phẩm mới bạn có thể sẽ thích, cơ hội để bạn cung cấp phản hồi cho chúng tôi và các cập nhật về chính sách. Chúng tôi phân tích những thông tin thu thập được để hiểu về nhu cầu của người dùng và cải thiện các website và dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi cần phải có cơ sở pháp lý để thu thập và xử lý thông tin của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi cần có sự chấp thuận của bạn hoặc cần thông tin để cung cấp dịch vụ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi. Khi không rơi vào trường hợp này, chúng tôi phải chứng minh rằng chúng tôi có một cơ sở pháp lý khác, chẳng hạn như lợi ích thương mại hợp pháp của chúng tôi.

Bạn có thể từ chối một số cách sử dụng thông tin bằng cách không cung cấp thông tin ngay từ đầu hoặc từ chối sau đó. Bạn cũng có thể tắt cookie để ngăn trình duyệt cung cấp thông tin cho chúng tôi nhưng nếu làm như vậy, một số tính năng của website có thể không hoạt động bình thường. Chúng tôi tắt toàn bộ cookie bên thứ ba trên tất cả website và sản phẩm của Zoho.

Chúng tôi cũng giới hạn quyền truy cập của các nhân viên và nhà thầu của chúng tôi có nhu cầu sử dụng hợp pháp thông tin cá nhân của bạn. Nếu chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với các bên khác (chẳng hạn như nhà phát triển, bên cung cấp dịch vụ, cơ quan đăng ký tên miền và đối tác bán lại), họ phải có các biện pháp bảo mật thích hợp và lý do hợp lệ để sử dụng thông tin của bạn, thường là để phục vụ cho bạn.

Khu vực kinh tế châu Âu (EEA) cấp một số quyền nhất định cho chủ thể dữ liệu (bao gồm quyền truy cập, điều chỉnh, xóa, hạn chế xử lý, quyền di chuyển dữ liệu, quyền phản đối và khiếu nại). Zoho cam kết cung cấp cho bạn các quyền như trên bất kể bạn sống ở đâu.

Chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để phục vụ cho các mục đích được nêu trong Chính sách về quyền riêng tư này. Khi không còn nhu cầu hợp pháp để xử lý thông tin của bạn, chúng tôi sẽ xóa, ẩn danh hoặc tách biệt thông tin của bạn, tùy cách nào phù hợp.

Phần II – Những thông tin Zoho xử lý thay mặt bạn

Nếu bạn xử lý dữ liệu của người khác bằng ứng dụng Zoho, như thông tin về khách hàng hoặc nhân viên, nghĩa là bạn đang giao dữ liệu đó cho chúng tôi xử lý. Nếu bạn sử dụng ứng dụng Zoho trên thiết bị di động và cho phép ứng dụng truy cập vào danh bạ và thư viện ảnh, nghĩa là bạn đang giao những dữ liệu đó cho chúng tôi. Dữ liệu bạn giao cho chúng tôi xử lý được gọi là dữ liệu dịch vụ.

Bạn là chủ sở hữu dữ liệu dịch vụ của mình. Chúng tôi bảo vệ dữ liệu dịch vụ, giới hạn quyền truy cập vào dữ liệu dịch vụ và chỉ xử lý dữ liệu đó theo hướng dẫn của bạn. Bạn có thể truy cập, chia sẻ dữ liệu dịch vụ qua tích hợp bên thứ ba và yêu cầu chúng tôi xuất hoặc xóa dữ liệu đó.

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu trong tài khoản của bạn khi bạn vẫn còn sử dụng Zoho Services. Sau khi chấm dứt tài khoản, dữ liệu của bạn sẽ tự động bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu hiện hoạt của chúng tôi trong vòng 6 tháng và khỏi các bản sao lưu của chúng tôi trong vòng 3 tháng sau đó.

Nếu bạn ở Khu vực kinh tế châu Âu và tin rằng ai đó đã giao thông tin của bạn cho chúng tôi xử lý (ví dụ: người sử dụng lao động hoặc công ty cung cấp các dịch vụ mà bạn sử dụng), bạn có thể yêu cầu chúng tôi thực hiện một số thao tác đối với dữ liệu của bạn. Để thực hiện các quyền dữ liệu đó, vui lòng liên hệ với người hoặc công ty đã giao dữ liệu đó cho chúng tôi và chúng tôi sẽ làm việc với họ theo yêu cầu của bạn.

Phần III – Thông tin chung

Chúng tôi có thể cam kết về một số giới hạn về quyền riêng tư. Chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin cá nhân nếu đó là điều cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, ngăn chặn gian lận, thực thi thỏa thuận hoặc bảo vệ sự an toàn của người dùng. Hiện tại, chúng tôi không tuân theo tín hiệu Không theo dõi từ các trình duyệt internet; khi có một tiêu chuẩn chung để xử lý, chúng tôi sẽ tuân theo tiêu chuẩn đó.

Các website bên thứ ba và widget mạng xã hội có chính sách riêng về quyền riêng tư. Luôn kiểm tra chính sách về quyền riêng tư có liên quan trước khi chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để đặt câu hỏi về cách bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi, yêu cầu Phụ lục xử lý dữ liệu tuân thủ GDPR, thông báo cho chúng tôi nếu bạn tin rằng chúng tôi đã thu thập dữ liệu cá nhân từ trẻ vị thành niên hoặc yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn khỏi blog hoặc diễn đàn của chúng tôi. Bạn cũng có thể kiểm tra Chính sách bảo mậtChính sách về quyền riêng tư của chúng tôi

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để thông báo khi có những thay đổi lớn về Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi hoặc trong trường hợp chúng tôi quyết định bán doanh nghiệp của mình, tuy nhiên trường hợp này rất khó có khả năng xảy ra.

Chính sách về quyền riêng tư

Tuyên bố Chính sách về quyền riêng tư này được Tập đoàn Zoho đưa ra có bao gồm tất cả các đơn vị được liệt kê tại đây (gọi chung là “Zoho”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) và có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2018. Chính sách này áp dụng cho tất cả các bộ phận của chúng tôi như Zoho, ManageEngine, Site24x7 và WebNMS.

Cam kết về quyền riêng tư của Zoho

Zoho vẫn luôn quan tâm đến quyền riêng tư của khách hàng và người dùng trong suốt gần 20 năm qua, từ rất lâu trước khi chính sách này trở nên phổ biến, đúng đắn về mặt chính trị hoặc có ràng buộc về mặt pháp lý để có được vị trí như ngày hôm nay. Chúng tôi chỉ yêu cầu số lượng thông tin cần thiết ít nhất có thể, chỉ thu thập những thông tin thật sự cần thiết để thực hiện kinh doanh hoặc phục vụ cho giao dịch cụ thể hiện tại. Chúng tôi cho khách hàng biết những thông tin chúng tôi có về họ và cho phép họ từ chối tham gia những tương tác cụ thể. Cho đến nay, cam kết quan trọng nhất của chúng tôi là chúng tôi không và sẽ không bao giờ kiếm tiền từ doanh thu quảng cáo, thậm chí là trong phiên bản miễn phí của các sản phẩm. Chúng tôi luôn tránh xung đột lợi ích cơ bản giữa thu thập thông tin khách hàng và thúc đẩy doanh thu quảng cáo và những ảnh hưởng không thể tránh khỏi đến quyền riêng tư của khách hàng từ việc quảng cáo.

Mục tiêu của chính sách này là làm rõ những thông tin mà chúng tôi thu thập về khách hàng và người dùng, cách thức chúng tôi sử dụng và sẽ không sử dụng thông tin đó như thế nào. Chính sách này dài hơn chúng tôi muốn nhưng chúng tôi cần phải giải quyết rõ ràng tất cả các trường hợp liên quan. Chúng tôi sẽ cố gắng diễn đạt đơn giản và trực tiếp nhất có thể.

Phạm vi của Chính sách về quyền riêng tư này

Chính sách về quyền riêng tư áp dụng cho tất cả website của Zoho có liên kết đến chính sách này. Chính sách này cũng áp dụng cho các sản phẩm và dịch vụ do Zoho cung cấp thông qua website, ứng dụng trên thiết bị di động của chúng tôi và các ứng dụng được Zoho đăng trên kho ứng dụng trực tuyến của Zoho và trong các kho ứng dụng trực tuyến khác bên thứ ba. Chính sách về quyền riêng tư này không áp dụng cho bất kỳ website, sản phẩm hoặc dịch vụ nào của chúng tôi có chính sách về quyền riêng tư riêng biệt.

Chính sách về quyền riêng tư này được chia thành ba phần:

Phần I - Những thông tin Zoho thu thập và kiểm soát

Phần này liên quan đến cách Zoho thu thập và sử dụng thông tin về người truy cập website, khách hàng tiềm năng, người dùng sản phẩm và dịch vụ của Zoho và những người khác liên hệ với Zoho thông qua các biểu mẫu hoặc địa chỉ email được đăng hoặc liên kết với website của chúng tôi.

Phần II – Những thông tin Zoho xử lý thay mặt bạn

Phần này liên quan đến cách thức Zoho xử lý các dữ liệu bạn giao cho Zoho khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc khi bạn chia sẻ mọi thông tin cá nhân hoặc bí mật với chúng tôi khi yêu cầu hỗ trợ khách hàng.

Phần III – Thông tin chung

Phần này liên quan đến các chủ đề có liên quan đến cả Phần I và II và các chủ đề chung khác như các cam kết bảo mật của Zoho và cách chúng tôi thông báo cho bạn khi có thay đổi Chính sách về quyền riêng tư này.

Phần I - Những thông tin Zoho thu thập và kiểm soát

Thông tin Zoho thu thập

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin về bạn nếu chúng tôi cần thông tin cho một mục đích hợp pháp nào đó. Zoho chỉ có thông tin về bạn khi (a) bạn tự cung cấp thông tin, (b) Zoho tự động thu thập thông tin hoặc (c) Zoho lấy được thông tin từ bên thứ ba. Sau đây, chúng tôi sẽ mô tả các trường hợp khác nhau thuộc mỗi danh mục trong ba danh mục này và thông tin thu thập trong mỗi danh mục.

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi

i. Đăng ký tài khoản: Khi bạn đăng ký tài khoản để truy cập vào một hoặc nhiều dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu những thông tin như tên, số điện thoại liên hệ, địa chỉ email, tên công ty và quốc gia để hoàn tất quy trình đăng ký tài khoản. Bạn cũng sẽ được yêu cầu chọn một tên người dùng và mật khẩu riêng để truy cập vào tài khoản đã tạo. Bạn cũng có thể cung cấp thêm thông tin như hình ảnh, múi giờ và ngôn ngữ của bạn nhưng chúng tôi không yêu cầu thông tin đó để đăng ký tài khoản. Sau khi đăng ký, bạn sẽ có tùy chọn để chọn một câu hỏi bảo mật và câu trả lời cho câu hỏi bảo mật đó; nếu bạn cung cấp những thông tin tại đây thì những thông tin đó chỉ được sử dụng khi đặt lại mật khẩu của bạn.

ii. Đăng ký sự kiện và nộp các biểu mẫu khác: Chúng tôi ghi lại những thông tin bạn gửi khi (i) đăng ký cho một sự kiện bất kỳ, bao gồm hội thảo qua web hoặc hội thảo, (ii) đăng ký nhận bản tin của chúng tôi hoặc đăng ký vào bất kỳ danh sách gửi thư nào khác, (iii) gửi biểu mẫu để tải xuống bất kỳ sản phẩm, sách trắng hoặc các tài liệu khác, (iv) tham gia vào các cuộc thi hoặc trả lời khảo sát hoặc (v) gửi biểu mẫu để yêu cầu hỗ trợ khách hàng hoặc liên hệ với Zoho vì bất kỳ mục đích nào khác.

iii. Xử lý thanh toán: Khi bạn mua sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp tên, thông tin liên hệ và thông tin thẻ tín dụng hoặc các thông tin khác của tài khoản thanh toán. Khi bạn gửi thông tin thẻ của mình, chúng tôi sẽ lưu tên và địa chỉ của chủ thẻ, ngày hết hạn và bốn chữ số cuối của số thẻ tín dụng. Chúng tôi không lưu số thẻ tín dụng thực tế. Để xử lý nhanh các khoản thanh toán trong tương lai, nếu bạn đã đồng ý thì chúng tôi có thể lưu thông tin thẻ tín dụng của bạn hoặc các thông tin thanh toán khác ở định dạng được mã hóa trong các máy chủ được bảo mật của Nhà cung cấp dịch vụ cổng thanh toán của chúng tôi.

iv. Nhận xét của khách hàng: Khi bạn cho phép chúng tôi đăng nhận xét về các sản phẩm và dịch vụ của mình trên website, chúng tôi có thể đưa tên của bạn và các thông tin cá nhân khác vào nhận xét. Bạn sẽ được phép xem xét và phê duyệt nhận xét trước khi chúng tôi đăng lên. Nếu bạn muốn cập nhật hoặc xóa nhận xét của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@zohocorp.com

v. Tương tác với Zoho : Chúng tôi có thể ghi lại, phân tích và sử dụng các tương tác của bạn với chúng tôi, bao gồm email, điện thoại và trò chuyện với các chuyên gia hỗ trợ khách hàng và kinh doanh của chúng tôi để cải thiện tương tác của chúng tôi với bạn và những khách hàng khác.

Thông tin chúng tôi tự động thu thập

i. Thông tin từ trình duyệt, thiết bị và máy chủ : Khi bạn truy cập website của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin mà các trình duyệt web, thiết bị di động và máy chủ cung cấp, như địa chỉ giao thức internet, loại trình duyệt, tùy chọn ngôn ngữ, múi giờ, URL tham chiếu, ngày và giờ truy cập, hệ điều hành, thông tin về nhà sản xuất thiết bị di động và mạng di động. Chúng tôi đưa những thông tin này vào tập tin nhật ký để hiểu thêm về những người truy cập vào website của mình.

ii. Thông tin từ cookie bên thứ nhất và các công nghệ theo dõi : Chúng tôi sử dụng cookie tạm thời và dài hạn để xác định người dùng dịch vụ của chúng tôi và tăng cường trải nghiệm người dùng. Chúng tôi nhúng mã định danh riêng vào các sản phẩm có thể tải xuống của mình để theo dõi việc sử dụng sản phẩm. Chúng tôi cũng sử dụng cookie, beacon, thẻ, tập lệnh và các công nghệ tương tự khác để xác định người truy cập, theo dõi điều hướng website, thu thập thông tin nhân khẩu học về người truy cập và người dùng, hiểu rõ hiệu quả của chiến dịch email và để tương tác với người truy cập và người dùng mục tiêu bằng cách theo dõi các hoạt động của bạn trên các website của chúng tôi. Chúng tôi chỉ sử dụng cookie bên thứ nhất và không sử dụng cookie bên thứ ba hoặc các công nghệ theo dõi khác bên thứ ba trên website của mình. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các cookie được sử dụng trên website của chúng tôi ở đây . Chúng tôi cũng sử dụng Đối tượng lưu trữ cục bộ (LSO) bên thứ nhất như HTML5 để lưu trữ thông tin và tùy chọn nội dung để cung cấp một số tính năng nhất định.

iii. Thông tin từ nhật ký ứng dụng và phân tích di động : Chúng tôi thu thập thông tin về việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ và ứng dụng di động của bạn từ nhật ký ứng dụng và các công cụ phân tích sử dụng nội bộ, sử dụng thông tin này để hiểu rõ cách sử dụng và nhu cầu của doanh nghiệp có thể cải thiện sản phẩm của chúng tôi như thế nào. Thông tin này bao gồm những lần nhấp chuột, thao tác cuộn, tính năng được truy cập, thời gian và tần suất truy cập, lỗi đã tạo, dữ liệu hiệu suất, dung lượng lưu trữ đã sử dụng, cài đặt và cấu hình của người dùng, thiết bị được sử dụng để truy cập và vị trí của thiết bị đó.

Thông tin chúng tôi thu thập từ các bên thứ ba

i. Đăng ký bằng các nhà cung cấp dịch vụ xác thực được liên kết : Bạn có thể đăng nhập vào Zoho Services bằng các nhà cung cấp dịch vụ xác thực liên kết được hỗ trợ như LinkedIn, Microsoft và Google. Các dịch vụ này sẽ xác thực danh tính của bạn và cung cấp tùy chọn chia sẻ một số thông tin cá nhân nhất định với chúng tôi như tên và địa chỉ email của bạn.

ii. Giới thiệu: Nếu ai đó giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi cho bạn qua bất kỳ chương trình giới thiệu nào của chúng tôi, người đó có thể đã cung cấp cho chúng tôi tên, địa chỉ email và các thông tin cá nhân khác của bạn. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@zohocorp.com để yêu cầu chúng tôi xóa thông tin của bạn khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin về người khác hoặc nếu người khác cung cấp cho chúng tôi thông tin của bạn, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin đó vì lý do cụ thể mà dữ liệu đó được cung cấp cho chúng tôi.

iii. Thông tin từ các đối tác ủy quyền và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi : Nếu bạn liên hệ với bất kỳ đối tác ủy quyền nào của chúng tôi hoặc thể hiện sự quan tâm đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của chúng tôi với họ, đối tác ủy quyền có thể chuyển tên, địa chỉ email, tên công ty và các thông tin khác của bạn cho Zoho. Nếu bạn đăng ký hoặc tham dự một sự kiện do Zoho tài trợ, nhà tổ chức sự kiện có thể chia sẻ thông tin của bạn với chúng tôi. Zoho cũng có thể nhận thông tin về bạn từ các trang đánh giá nếu bạn nhận xét về bất kỳ đánh giá sản phẩm và dịch vụ nào của chúng tôi và từ các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba khác mà chúng tôi tương tác để tiếp thị sản phẩm và dịch vụ.

iv. Thông tin từ các trang mạng xã hội và các nguồn công khai khác có sẵn : Khi bạn tương tác hoặc tham gia với chúng tôi trên các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter, Google+ và Instagram qua các bài đăng, nhận xét, câu hỏi hay các tương tác khác, chúng tôi có thể thu thập thông tin công khai có sẵn, bao gồm thông tin hồ sơ để chúng tôi kết nối với bạn, cải thiện sản phẩm của chúng tôi hoặc hiểu rõ hơn phản ứng và vấn đề của người dùng. Chúng tôi cần nhắc bạn rằng sau khi thu thập, chúng tôi vẫn giữ thông tin này ngay cả khi bạn xóa thông tin đó khỏi các trang mạng xã hội. Zoho cũng có thể thêm và cập nhật thông tin về bạn từ các nguồn công khai khác có sẵn.

Mục đích sử dụng thông tin

Ngoài các mục đích được đề cập trên đây, chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích sau:

  •   Để trao đổi với bạn (qua email chẳng hạn) về các sản phẩm bạn đã tải xuống và các dịch vụ mà bạn đã đăng ký, những thay đổi trong Chính sách về quyền riêng tư, thay đổi Điều khoản dịch vụ hoặc các thông báo quan trọng;
  •   Để cập nhật cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ mới, sự kiện sắp tới, ưu đãi, khuyến mãi và các thông tin khác mà chúng tôi tin là bạn sẽ quan tâm;
  •   Để mời bạn tham gia các cuộc khảo sát hoặc phản hồi về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
  •   Để thiết lập và duy trì tài khoản của bạn cũng như là thực hiện tất cả những điều cần thiết cho việc cung cấp các dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như cho phép cộng tác, cung cấp website và lưu trữ thư, đồng thời sao lưu và khôi phục dữ liệu của bạn;
  •   Để tìm hiểu xem người dùng đang sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi như thế nào, theo dõi và ngăn ngừa sự cố cũng như là cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
  •   Để hỗ trợ khách hàng, phân tích và cải thiện các tương tác của chúng tôi với khách hàng;
  •   Để phát hiện và ngăn chặn các giao dịch gian lận và các hoạt động bất hợp pháp khác, báo cáo thư rác, bảo vệ quyền và lợi ích của Zoho, người dùng Zoho, các bên thứ ba và công chúng;
  •   Để cập nhật, mở rộng và phân tích bản ghi của chúng tôi, xác định khách hàng mới, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ bạn có thể quan tâm;
  •   Để phân tích các xu hướng, quản trị các website của chúng tôi và theo dõi điều hướng của người truy cập trên website nhằm hiểu rõ người truy cập đang tìm kiếm gì và giúp họ tốt hơn;
  •   Để theo dõi và cải thiện các chiến dịch tiếp thị và đưa ra các đề xuất có liên quan đến người dùng.

Cơ sở pháp lý để thu thập và sử dụng thông tin

Cơ sở xử lý pháp lý áp dụng cho Zoho : Nếu bạn là một cá nhân trong Khu vực kinh tế châu Âu (EEA), cơ sở pháp lý của chúng tôi để thu thập và sử dụng thông tin phụ thuộc vào thông tin cá nhân có liên quan và ngữ cảnh mà chúng tôi thu thập thông tin đó. Hầu hết các hoạt động thu thập và xử lý thông tin của chúng tôi thường dựa trên (i) tính cần thiết theo hợp đồng, (ii) một hoặc nhiều lợi ích hợp pháp của Zoho hoặc bên thứ ba không bị chi phối bởi lợi ích bảo vệ dữ liệu của bạn hoặc (iii) sự đồng ý của bạn. Đôi khi, chúng tôi có thể nhận được yêu cầu pháp lý để thu thập thông tin của bạn hoặc có thể cần thông tin cá nhân của bạn để bảo vệ lợi ích quan trọng của bạn hoặc lợi ích của người khác.

Rút lại sự chấp thuận: Trường hợp sự chấp thuận của bạn là cơ sở pháp lý của chúng tôi, bạn có quyền rút lại sự chấp thuận vào bất cứ lúc nào nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng đến quá trình xử lý đã diễn ra.

Thông báo về lợi ích hợp pháp: Trường hợp chúng tôi sử dụng lợi ích hợp pháp làm cơ sở pháp lý và những lợi ích hợp pháp đó không được quy định ở trên, chúng tôi sẽ giải thích rõ ràng cho bạn những lợi ích hợp pháp đó là gì tại thời điểm chúng tôi thu thập thông tin của bạn.

Lựa chọn sử dụng thông tin của bạn

Từ chối nhận giao tiếp điện tử không cần thiết: Bạn có thể từ chối nhận bản tin và các thư không cần thiết khác bằng cách sử dụng chức năng “hủy đăng ký” có trong tất cả các tin nhắn như vậy. Tuy nhiên, bạn sẽ vẫn nhận được các thông báo và email giao dịch cần thiết.

Tắt cookie: Bạn có thể tắt cookie của trình duyệt trước khi truy cập website của chúng tôi. Tuy nhiên, nếu làm như vậy, bạn có thể không sử dụng được một số tính năng nhất định của website.

Thông tin không bắt buộc : Bạn có thể chọn không cung cấp thông tin hồ sơ không bắt buộc, chẳng hạn như ảnh của bạn. Bạn cũng có thể xóa hoặc thay đổi thông tin hồ sơ tùy chọn của bạn. Bạn có thể chọn không điền vào các trường không bắt buộc khi gửi biểu mẫu có liên kết đến website của chúng tôi.

Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với ai

Tất cả các đơn vị của Tập đoàn Zoho liệt kê ở đây đều có quyền truy cập vào thông tin được nêu trong Phần I. Chúng tôi không bán bất kỳ thông tin cá nhân nào. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin của bạn theo các cách được mô tả trong Chính sách về quyền riêng tư này và chỉ với các bên có áp dụng biện pháp an toàn và bảo mật thích hợp.

Nhân viên và nhà thầu độc lập: Nhân viên và nhà thầu độc lập của tất cả các đơn vị thuộc Tập đoàn Zoho đều có quyền truy cập vào thông tin được nêu trong Phần I khi cần được biết. Chúng tôi yêu cầu tất cả nhân viên và nhà thầu độc lập của các đơn vị thuộc Tập đoàn Zoho phải tuân thủ Chính sách về quyền riêng tư này đối với những thông tin cá nhân mà chúng tôi chia sẻ với họ.

Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba: Chúng tôi có thể cần chia sẻ thông tin cá nhân của bạn và thông tin tổng hợp hoặc không xác định với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba mà chúng tôi tương tác như đối tác tiếp thị và quảng cáo, đơn vị tổ chức sự kiện, nhà cung cấp phân tích web và đơn vị xử lý thanh toán. Các nhà cung cấp dịch vụ này chỉ được phép sử dụng thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để cung cấp các dịch vụ cho chúng tôi.

Cơ quan đăng ký tên miền: Khi bạn đăng ký tên miền qua Zoho từ cơ quan đăng ký tên miền, chúng tôi sẽ chia sẻ tên và thông tin liên hệ của bạn như địa chỉ thực, địa chỉ email và số điện thoại với cơ quan đó theo quy tắc đăng ký tên miền ICANN.

Đối tác bán lại: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các đối tác bán lại được ủy quyền trong khu vực của bạn, chỉ để liên hệ trao đổi với bạn về các sản phẩm bạn đã tải xuống hoặc dịch vụ bạn đã đăng ký. Chúng tôi sẽ cung cấp tùy chọn từ chối tiếp tục làm việc với đối tác đó.

Nhà phát triển ứng dụng Kho ứng dụng: Khi bạn cài đặt hoặc mua bất kỳ ứng dụng nào được phát triển trên nền tảng API của Zoho đăng trên kho ứng dụng trực tuyến của Zoho, tên và địa chỉ email của bạn sẽ được chia sẻ với nhà phát triển của ứng dụng đó nên họ có thể tương tác trực tiếp với bạn với vai trò là nhà cung cấp của ứng dụng hoặc dịch vụ đó. Zoho không kiểm soát việc các nhà phát triển sử dụng thông tin cá nhân của bạn vì việc sử dụng này dựa trên Chính sách về quyền riêng tư của riêng họ.

Các trường hợp khác: Các trường hợp khác mà chúng tôi có thể chia sẻ cùng một thông tin nêu ở Phần I và II được mô tả trong Phần III.

Các quyền của bạn đối với thông tin về bạn mà chúng tôi nắm giữ với vai trò là người kiểm soát

Nếu bạn ở Khu vực kinh tế châu Âu (EEA), bạn có các quyền sau đối với thông tin mà Zoho nắm giữ liên quan đến bạn. Zoho cam kết cung cấp cho bạn các quyền như trên bất kể bạn sống ở đâu.

Quyền truy cập: Bạn có quyền truy cập (và nhận bản sao, nếu cần) danh mục các thông tin cá nhân mà chúng tôi sở hữu liên quan đến bạn, bao gồm nguồn thông tin, mục đích và thời gian xử lý và những người được chia sẻ thông tin

Quyền điều chỉnh: Bạn có quyền cập nhật các thông tin mà chúng tôi sở hữu liên quan đến bạn hoặc điều chỉnh những thông tin không chính xác. Dựa trên mục đích chúng tôi sử dụng thông tin của bạn, bạn có thể hướng dẫn chúng tôi thêm vào các thông tin bổ sung về bạn trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Quyền xóa: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp, ví dụ như khi mục đích thu thập thông tin ban đầu không còn cần thiết nữa.

Quyền hạn chế xử lý: Bạn cũng được quyền yêu cầu hạn chế sử dụng thông tin của bạn trong một số trường hợp như khi bạn phản đối chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn, nhưng chúng tôi cũng cần xác nhận xem chúng tôi có căn cứ hợp pháp quan trọng hơn để sử dụng thông tin đó hay không.

Quyền di chuyển dữ liệu: Bạn có quyền chuyển thông tin của mình cho bên thứ ba ở định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc bằng máy, trong trường hợp thông tin được xử lý với sự đồng ý của bạn hoặc bằng phương tiện tự động.

Quyền phản đối: Bạn có quyền phản đối việc sử dụng thông tin của bạn trong một số trường hợp nhất định, ví dụ như thông tin cá nhân của bạn được sử dụng cho tiếp thị trực tiếp.

Quyền khiếu nại: Bạn có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát thích hợp nếu có bất kỳ khiếu nại nào đối với cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn. Bạn có thể không có quyền này nếu quốc gia của bạn không có cơ quan giám sát xử lý việc bảo vệ dữ liệu.

Lưu giữ thông tin

Chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách về quyền riêng tư này. Đôi khi, chúng tôi có thể lưu giữ thông tin của bạn trong thời gian dài hơn nếu được pháp luật quy định hoặc cho phép, ví dụ như duy trì danh sách hủy, ngăn chặn lạm dụng, trong trường hợp cần thiết liên quan đến khiếu nại pháp lý hoặc kiện tụng, để thực thi các thỏa thuận của chúng tôi, về thuế, kế toán hoặc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý khác. Khi chúng tôi không còn nhu cầu chính đáng để xử lý thông tin của bạn nữa, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh thông tin của bạn trong cơ sở dữ liệu hiện hoạt của chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ lưu giữ thông tin một cách an toàn và tách biệt khỏi quá trình xử lý tiếp theo trên đĩa sao lưu cho đến khi có thể xóa.

Phần II – Những thông tin Zoho xử lý thay mặt bạn

Thông tin được giao cho Zoho và mục đích

Thông tin được cung cấp liên quan đến dịch vụ: Bạn có thể giao những thông tin mà bạn hoặc tổ chức của bạn (“bạn”) kiểm soát cho Zoho liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi hoặc để yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật cho các sản phẩm của chúng tôi. Những thông tin này gồm có thông tin liên quan đến khách hàng và nhân viên của bạn (nếu bạn là người kiểm soát) hoặc dữ liệu mà bạn sở hữu và sử dụng thay mặt cho người khác vì một mục đích cụ thể, như khách hàng mà bạn cung cấp dịch vụ chẳng hạn (nếu bạn là đơn vị xử lý). Dữ liệu có thể được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc được chuyển hoặc chia sẻ với chúng tôi như một phần của yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật hoặc các dịch vụ khác.

Thông tin từ thiết bị di động: Khi bạn chọn cho phép, một số ứng dụng trên thiết bị di động của chúng tôi có quyền truy cập vào máy ảnh, lịch sử cuộc gọi, thông tin liên hệ, thư viện ảnh và các thông tin khác lưu trữ trên thiết bị di động của bạn. Các ứng dụng của chúng tôi yêu cầu quyền truy cập như vậy để cung cấp dịch vụ. Tương tự, khi bạn chọn cung cấp quyền truy cập, thông tin dựa trên vị trí cũng được thu thập cho các mục đích bao gồm, nhưng không giới hạn định vị các liên hệ gần đó hoặc đặt lời nhắc dựa trên vị trí. Thông tin này sẽ được chia sẻ riêng với các nhà cung cấp bản đồ của chúng tôi và sẽ chỉ được sử dụng để ánh xạ vị trí của người dùng. Bạn có thể tắt quyền truy cập của ứng dụng di động vào thông tin này bất cứ lúc nào bằng cách chỉnh sửa cài đặt trên thiết bị di động của bạn. Dữ liệu lưu trữ trên thiết bị di động của bạn và thông tin vị trí của thiết bị mà ứng dụng di động có quyền truy cập sẽ được sử dụng trong ngữ cảnh của ứng dụng di động, được chuyển đến và liên kết với tài khoản của bạn trong các dịch vụ (trong trường hợp dữ liệu được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi) hoặc sản phẩm tương ứng (trong trường hợp dữ liệu của bạn vẫn còn trừ khi bạn chia sẻ dữ liệu đó với chúng tôi).

(Tất cả thông tin giao cho Zoho được gọi chung là “dữ liệu dịch vụ”)

Quyền sở hữu và kiểm soát dữ liệu dịch vụ của bạn

Chúng tôi công nhận dữ liệu dịch vụ thuộc sở hữu của bạn. Chúng tôi cho bạn toàn quyền kiểm soát dữ liệu dịch vụ của mình bằng cách cung cấp khả năng (i) truy cập dữ liệu dịch vụ của bạn, (ii) chia sẻ dữ liệu dịch vụ của bạn qua tích hợp bên thứ ba được hỗ trợ và (iii) yêu cầu xuất hoặc xóa dữ liệu dịch vụ của bạn.

Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu dịch vụ

Chúng tôi xử lý dữ liệu dịch vụ của bạn khi bạn hướng dẫn chúng tôi qua các mô-đun dịch vụ khác nhau. Ví dụ: khi tạo hóa đơn, những thông tin như tên và địa chỉ khách hàng của bạn sẽ được sử dụng để tạo hóa đơn; và khi bạn sử dụng dịch vụ quản lý chiến dịch của chúng tôi để tiếp thị qua email, địa chỉ email của những người trong danh sách gửi thư của bạn sẽ được sử dụng để gửi email.

Thông báo theo thời gian thực

Nếu bạn bật thông báo trên máy tính và ứng dụng di động, chúng tôi sẽ đẩy thông báo qua nhà cung cấp thông báo theo thời gian thực như Apple Push Notification Service, Google Cloud Messaging hoặc Windows Push Notification Services. Bạn có thể quản lý tùy chọn thông báo theo thời gian thực của mình hoặc hủy kích hoạt các thông báo này bằng cách tắt thông báo trong cài đặt ứng dụng hoặc thiết bị.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu dịch vụ với ai

Tập đoàn Zoho và đơn vị xử lý phụ bên thứ ba: Để cung cấp dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật cho các sản phẩm của chúng tôi, đơn vị thầu trong Tập đoàn Zoho tương tác với các đơn vị khác trong tập đoànbên thứ ba .

Nhân viên và nhà thầu độc lập: Chúng tôi có thể cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu dịch vụ của bạn cho nhân viên và cá nhân là nhà thầu độc lập của các đơn vị thuộc Tập đoàn Zoho liên quan đến việc cung cấp dịch vụ (gọi chung là “nhân viên” của chúng tôi) để họ có thể (i) xác định, phân tích và xử lý lỗi, (ii) xác minh thủ công các email được báo cáo là thư rác để cải thiện tính năng phát hiện thư rác hoặc (iii) xác minh thủ công các hình ảnh được quét mà bạn gửi cho chúng tôi để xác minh tính chính xác của việc nhận dạng ký tự quang học. Chúng tôi đảm bảo quyền truy cập vào dữ liệu dịch vụ của bạn của nhân viên chúng tôi được giới hạn đối với các cá nhân cụ thể, được ghi lại và kiểm tra. Nhân viên của chúng tôi cũng sẽ có quyền truy cập vào dữ liệu mà bạn cố ý chia sẻ với chúng tôi để được hỗ trợ kỹ thuật hoặc nhập dữ liệu vào các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi truyền tải các hướng dẫn về quyền riêng tư và bảo mật cho nhân viên của mình và thực thi nghiêm túc các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư trong Tập đoàn Zoho.

Người cộng tác và những người dùng khác: Một số sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn phối hợp với người dùng khác hoặc bên thứ ba. Khi bắt đầu cộng tác, những người cộng tác khác có thể được phép xem một số hoặc tất cả thông tin hồ sơ của bạn. Ví dụ: khi bạn chỉnh sửa tài liệu mà bạn đã chia sẻ với người khác để cộng tác, tên và ảnh hồ sơ của bạn sẽ hiển thị bên cạnh các chỉnh sửa để người cộng tác biết rằng bạn đã thực hiện các chỉnh sửa đó.

Các tính năng tích hợp bên thứ ba mà bạn đã kích hoạt: Hầu hết các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi đều hỗ trợ tích hợp với các sản phẩm và dịch vụ bên thứ ba. Nếu bạn chọn bật bất kỳ tính năng tích hợp nào bên thứ ba, bạn có thể cho phép bên thứ ba truy cập thông tin dịch vụ và thông tin cá nhân liên quan đến bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét các biện pháp về quyền riêng tư của dịch vụ và sản phẩm bên thứ ba trước khi bạn kích hoạt tính năng tích hợp với các dịch vụ và sản phẩm đó.

Các trường hợp khác: Các trường hợp khác mà chúng tôi có thể chia sẻ thông tin chung cho thông tin nêu ở Phần I và II được mô tả trong Phần III.

Lưu giữ thông tin

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu trong tài khoản của bạn khi bạn vẫn còn sử dụng Zoho Services. Sau khi chấm dứt tài khoản người dùng Zoho, dữ liệu của bạn sẽ bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu hiện hoạt trong lần dọn sạch tiếp theo thực hiện mỗi 6 tháng. Dữ liệu bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu hiện hoạt sẽ bị xóa khỏi bản sao lưu sau 3 tháng.

Yêu cầu của chủ thể dữ liệu

Nếu bạn đến từ Khu vực kinh tế châu Âu và tin rằng chúng tôi lưu giữ, sử dụng hoặc xử lý thông tin của bạn thay cho một trong những khách hàng của chúng tôi, vui lòng liên hệ với khách hàng nếu bạn muốn truy cập, điều chỉnh, xóa, hạn chế hoặc phản đối việc xử lý hoặc xuất dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ mở rộng hỗ trợ khách hàng để đáp ứng yêu cầu của bạn trong khung thời gian hợp lý.

Phần III – Thông tin chung

Thông tin cá nhân trẻ em

Sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi không hướng đến các cá nhân dưới 16 tuổi. Zoho không cố tình thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 16 tuổi. Nếu chúng tôi biết có trẻ dưới 16 tuổi cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó. Nếu bạn tin rằng trẻ dưới 16 tuổi đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, vui lòng nêu rõ và gửi đến địa chỉ privacy@zohocorp.com để chúng tôi thực hiện các bước cần thiết để xóa thông tin mà chúng tôi sở hữu liên quan đến trẻ.

Thông tin của bạn được bảo mật đến mức nào

Tại Zoho, chúng tôi rất coi trọng vấn đề bảo mật dữ liệu. Đó là lý do tại sao chúng tôi được chứng nhận cho các tiêu chuẩn của ngành như ISO27001: 2013 và SOC 2 Type II. Chúng tôi tiến hành các bước để thực hiện các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật vật lý phù hợp nhằm ngăn chặn việc truy cập, sử dụng, sửa đổi, tiết lộ hoặc phá hủy trái phép những thông tin mà bạn giao cho chúng tôi. Nếu có thắc mắc về việc bảo mật dữ liệu, chúng tôi khuyến khích bạn xem Chính sách bảo mật của chúng tôi hoặc gửi thư thắc mắc cho chúng tôi theo địa chỉ security@zohocorp.com.

Chuyên viên bảo vệ dữ liệu

Chúng tôi đã chọn một Chuyên viên bảo vệ dữ liệu để giám sát việc quản lý thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách về quyền riêng tư này. Nếu bạn có câu hỏi hoặc lo ngại về biện pháp bảo mật của chúng tôi liên quan đến thông tin cá nhân, bạn có thể liên hệ với Chuyên viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi bằng cách gửi email đến dpo@zohocorp.com hoặc bằng cách viết thư gửi đến Chuyên viên bảo vệ dữ liệu, Zoho Corporation BV, Beneluxlaan 4B, 3527 HT Utrecht, The Netherlands.

Vị trí và chuyển khoản quốc tế

Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân và dữ liệu dịch vụ của bạn trong Tập đoàn Zoho. Khi truy cập hoặc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc cung cấp thông tin cá nhân hoặc dữ liệu dịch vụ cho chúng tôi, bạn chấp thuận việc xử lý, chuyển và lưu trữ thông tin cá nhân hoặc Dữ liệu dịch vụ của bạn tại Hoa Kỳ, Khu vực kinh tế châu Âu (EEA) và các quốc gia khác nơi Zoho hoạt động. Việc chuyển thông tin phải tuân thủ thỏa thuận của công ty dựa trên Các điều khoản hợp đồng mẫu của Ủy ban Châu Âu.

Phụ lục xử lý dữ liệu

Để giúp bạn tuân thủ các nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung, chúng tôi sẵn sàng ký Phụ lục xử lý dữ liệu (DPA) dựa trên Các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn. Bạn có thể yêu cầu DPA từ Zoho bằng cách điền vào biểu mẫu này. Sau khi nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ chuyển tiếp DPA cho bạn ký.

Yêu cầu Không theo dõi (DNT)

Một số trình duyệt internet bật tính năng “Không theo dõi” (DNT) để gửi tín hiệu (gọi là Tín hiệu không theo dõi) đến các website mà bạn truy cập rằng bạn không muốn bị theo dõi. Hiện tại, không có tiêu chuẩn nào quản lý những gì các website có thể làm hoặc nên làm khi nhận được các tín hiệu này. Cho đến bây giờ, chúng tôi cũng không thực hiện hành động nào để phản hồi các tín hiệu này.

Liên kết bên ngoài trên website của chúng tôi

Một số trang trên website của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các website không có liên kết với Chính sách về quyền riêng tư này. Nếu bạn gửi thông tin cá nhân của mình đến bất kỳ trang bên thứ ba nào, thông tin cá nhân của bạn sẽ chịu sự quản lý theo chính sách bảo mật của họ. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi khuyên bạn không nên chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào với các bên thứ ba này trừ khi bạn đã kiểm tra Chính sách về quyền riêng tư của họ và yên tâm với các biện pháp về quyền riêng tư của họ.

Blog và diễn đàn

Chúng tôi cung cấp blog và diễn đàn có thể truy cập công khai trên các website của chúng tôi. Vui lòng lưu ý rằng mọi thông tin bạn cung cấp trên các blog và diễn đàn này có thể được sử dụng để liên hệ với bạn bằng các thư không mong muốn. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên thận trọng trong việc tiết lộ thông tin cá nhân trên các blog và diễn đàn của chúng tôi. Zoho không chịu trách nhiệm về thông tin cá nhân mà bạn chọn tiết lộ công khai. Bài đăng của bạn và một số thông tin nhất định trong hồ sơ có thể vẫn còn ngay cả sau khi bạn chấm dứt tài khoản với Zoho. Để yêu cầu xóa thông tin của bạn khỏi các blog và diễn đàn của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@zohocorp.com

Widget mạng xã hội

Website của chúng tôi bao gồm các tiện ích trên mạng xã hội như nút “thích” của Facebook và nút “tweet” của Twitter cho phép bạn chia sẻ bài viết và các thông tin khác. Các tiện ích này có thể thu thập thông tin như địa chỉ IP của bạn và các trang bạn điều hướng trong website và có thể đặt cookie để giúp các widget hoạt động đúng cách. Tương tác của bạn với các tiện ích này được quản lý bằng Chính sách về quyền riêng tư của các công ty cung cấp tương tác đó.

Tiết lộ tuân thủ theo các nghĩa vụ pháp lý

Chúng tôi có thể được pháp luật yêu cầu lưu giữ hoặc tiết lộ thông tin cá nhân và dữ liệu dịch vụ của bạn để tuân thủ luật pháp, quy định, quy trình pháp lý hiện hành hoặc yêu cầu của chính phủ, kể cả để đáp ứng yêu cầu bảo mật quốc gia.

Thực thi quyền của chúng tôi

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân và dữ liệu dịch vụ cho bên thứ ba nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ đó là cần thiết để ngăn chặn gian lận, điều tra mọi hoạt động bị nghi ngờ là bất hợp pháp, thực thi các thỏa thuận hoặc chính sách của chúng tôi hoặc bảo vệ an toàn của người dùng.

Chuyển giao doanh nghiệp

Chúng tôi không có ý định bán doanh nghiệp của mình. Tuy nhiên, trong trường hợp chúng tôi bán doanh nghiệp của mình hoặc bị mua lại hoặc sáp nhập (khó có khả năng xảy ra), chúng tôi đảm bảo đơn vị mua lại vẫn chịu ràng buộc pháp lý phải thực hiện các cam kết của chúng tôi với bạn. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email hoặc một thông báo nổi bật trên website của chúng tôi về mọi thay đổi liên quan đến quyền sở hữu hoặc việc sử dụng thông tin cá nhân và dữ liệu dịch vụ của bạn. Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn về những lựa chọn có thể có liên quan đến thông tin cá nhân và dữ liệu dịch vụ của bạn.

Tuân thủ Chính sách về quyền riêng tư này

Chúng tôi thực hiện mọi phương pháp, bao gồm các đánh giá định kỳ để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được sử dụng tuân theo Chính sách về quyền riêng tư này. Nếu bạn thấy quan ngại về việc tuân thủ Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi hoặc cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn, vui lòng gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ privacy@zohocorp.com. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn và phối hợp với các cơ quan quản lý thích hợp để giải quyết hiệu quả sự lo ngại của bạn nếu cần.

Thông báo về các thay đổi

Chúng tôi có thể chỉnh sửa Chính sách về quyền riêng tư này vào bất cứ lúc nào sau khi đã thông báo cho bạn qua mục thông báo dịch vụ hoặc gửi email đến địa chỉ email chính của bạn. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng trong Chính sách về quyền riêng tư và có ảnh hưởng đến quyền của bạn, bạn sẽ được thông báo trước ít nhất 30 ngày về các thay đổi qua email chính của bạn. Nếu bạn nghĩ rằng Chính sách về quyền riêng tư đã cập nhật ảnh hưởng đến quyền của bạn trong việc bạn sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể chấm dứt sử dụng bằng cách gửi email cho chúng tôi trong vòng 30 ngày. Nếu bạn tiếp tục sử dụng sau ngày có hiệu lực của những thay đổi trong Chính sách về quyền riêng tư, bạn được xem là đã đồng ý với Chính sách về quyền riêng tư đã sửa đổi. Bạn sẽ không nhận được email thông báo về những thay đổi nhỏ đối với Chính sách về quyền riêng tư. Nếu bạn lo lắng về cách thức sử dụng thông tin cá nhân của mình, bạn nên thường xuyên kiểm tra lại tại trang https://www.zoho.com/privacy.html.