Chính sách chống thư rác

Chính sách này được áp dụng cho tất cả các Zoho Services có thể được sử dụng để truyền tải email hàng loạt hoặc email thương mại (”Dịch vụ được bao gồm").

Đồng ý với Chính sách chống thư rác của Zoho là điều kiện tiên quyết để sử dụng Dịch vụ được bao gồm. Chỉ sử dụng Dịch vụ được bao gồm để gửi thư hoặc tin nhắn cho những người mà bạn được phép gửi thư hoặc tin nhắn về chủ đề của thư hoặc tin nhắn đó, chẳng hạn như tiếp thị qua email dựa trên sự cho phép. Chúng tôi đặc biệt xem trọng Chính sách chống thư rác của mình. Nếu chúng tôi phát hiện bạn đang gửi email hoặc tin nhắn cho người mà không có sự cho phép của họ, chúng tôi có quyền chấm dứt tài khoản người dùng của bạn.

Lần cập nhật cuối vào: ngày 4 tháng 9 năm 2009

“Sự cho phép” mà chúng tôi nhắc đến có nghĩa là sự cho phép rõ ràng và có thể chứng minh được cấp cho bạn. Có thể được cho phép gửi email thương mại qua:

 •   Gửi địa chỉ email như là một phần của việc tải xuống nội dung bất kỳ từ website của bạn hoặc đặt hàng một sản phẩm hoặc dịch vụ từ bạn.
 •   Đăng ký nhận bản tin email bằng cách điền vào biểu mẫu trên website của bạn.
 •   Địa chỉ email được cung cấp khi một người nào đó tham gia vào một cuộc thi, sự kiện hoặc khảo sát do bạn thực hiện và bạn đã thông báo cho người đó rằng bạn sẽ gửi email tiếp thị cho họ.
 •   Trường hợp một người khi hoàn thành một biểu mẫu đã chọn hộp kiểm đồng ý tham gia thể hiện họ sẵn sàng nhận email của bạn, với điều kiện hộp kiểm đã được bỏ chọn mặc định và bạn đã thông báo cho người đó rằng bản chất những email có nội dung thương mại.
 •   Từ danh thiếp mà một người nào đó đưa cho bạn, thể hiện rằng người đó sẵn sàng nhận email có nội dung thương mại. Sự sẵn lòng nhận email quảng cáo sẽ được cho là vào thời điểm họ cung cấp danh thiếp cho bạn tại một triển lãm thương mại.

Nguyên tắc chung là “Không được sử dụng Dịch vụ được bao gồm để gửi thư hoặc tin nhắn đến các địa chỉ email mà bạn chưa được phép để gửi nội dung email đó”. Chúng tôi nhấn mạnh là chúng tôi tuân thủ 100% quy tắc trên.

Khi chúng tôi nói 100% nghĩa là chúng tôi không bao gồm những trường hợp mà người nhận email đánh dấu email đó là Thư rác mặc dù bạn có quyền rõ ràng có thể chứng minh được để gửi email đến địa chỉ email đó. Cần lưu ý rằng sự cho phép từng cấp cho bạn sẽ được xem là thu hồi lại nếu người nhận thư từ chối nhận email từ bạn.

Đặc biệt, bạn phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc sau đây, các quy tắc này sẽ làm rõ Nguyên tắc chung được đề cập ở trên:

 •   Bạn cần được sự cho phép rõ ràng để liên hệ với người nhận về nội dung email của bạn. Bạn cần có đủ bằng chứng chứng minh bạn đã nhận được sự cho phép của tất cả những người nhận email gửi qua Dịch vụ được bao gồm.
 •   Bạn không được nhập hoặc gửi email đến các địa chỉ email mà bạn mua, cho mượn, thuê hoặc có được từ bên thứ ba theo bất cứ cách nào, bất kể mọi yêu cầu về chất lượng hoặc sự cho phép trong khi sử dụng Dịch vụ được bao gồm. Bạn cũng không được nhập vào tài khoản Dịch vụ được bao gồm của mình hoặc gửi thư đến các địa chỉ email mà bạn đã thu thập từ các website khác.
 •   Bạn phải đảm bảo rằng thông tin định tuyến và tiêu đề bao gồm các email “Từ” và “Đến”, tên miền và địa chỉ email ban đầu là chính xác.
 •   Bạn không được sử dụng các dòng tiêu đề đánh lừa người nhận về nội dung hoặc chủ đề của thư.
 •   Bạn phải đưa ra tùy chọn hủy đăng ký bằng một lần nhấp chuột trong tất cả các email và không gửi email cho những người đã từ chối hoặc bỏ đăng ký nhận thư của bạn. Yêu cầu từ chối thêm vào danh sách gửi thư nên được thực hiện trong vòng 10 ngày kể từ ngày yêu cầu.
 •   Bạn cần đưa địa chỉ bưu chính thực tế hợp lệ vào tất cả các email được gửi qua Dịch vụ được bao gồm.
 •   Bạn cần đưa một thông báo dễ thấy vào tất cả các email tiếp thị rằng thư này là quảng cáo hoặc chào mời và người nhận có thể từ chối nhận thêm email thương mại từ bạn.

Chúng tôi có thể cũng yêu cầu bạn chứng minh rằng bạn được sự cho phép rõ ràng để gửi email đến các địa chỉ email bạn đã nhập vào Dịch vụ được bao gồm vào bất cứ lúc nào, bất kể email tiếp thị đã được gửi đến các địa chỉ email đó chưa.

Sử dụng Dịch vụ được bao gồm này đồng nghĩa với việc bạn chấp thuận vô điều kiện Chính sách chống thư rác này.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về Chính sách chống thư rác của chúng tôi hoặc nếu bạn muốn báo cáo hoạt động gửi thư rác của một trong những khách hàng của chúng tôi, vui lòng liên hệ với bộ phận phụ trách vấn đề lạm dụng của chúng tôi qua địa chỉ:

Địa chỉ bưu điện

ZOHO Corporation
4141 Hacienda Drive
Pleasanton, CA 94588, USA

Số điện thoại

+1 408 916 9876

Fax

+1 925 924 9600