Tại sao chọn Zoho People Plus?

Cơ sở dữ liệu tập trung cho tất cả các nhu cầu của nhân viên

Loại bỏ công việc nhập thủ công bằng cập nhật theo thời gian thực. Cơ sở dữ liệu tập trung nghĩa là những thay đổi được thực hiện ở một nơi sẽ được ghi lại tự động trên tất cả các ứng dụng.

Tháo gỡ chướng ngại ngăn cách

Khi hệ thống của bạn nói chuyện, nhân viên của bạn cũng vậy. Tạo một hệ thống kết nối lẫn nhau cho các nhóm của bạn để nhóm có thể vượt ra ngoài ranh giới của họ và tăng năng suất.

Quản trị dễ dàng

Thêm người dùng vào tất cả các ứng dụng, đặt quyền truy cập dựa trên vai trò cho các ứng dụng khác nhau và quản lý tất cả các thao tác quản trị liên quan đến lực lượng lao động từ một bảng điều khiển quản trị.

Đẩy nhanh các quy trình của bạn

Tất cả thông tin trên thế giới đều vô dụng nếu không thể truy cập được. Với dữ liệu trong một nền tảng tập trung, bạn và nhân viên của bạn sẽ được thông báo dễ dàng hơn. Khi mọi người ở trên cùng một trang, các quy trình của bạn sẽ chạy nhanh hơn, mượt mà hơn và thông minh hơn.