Quản lý nhân tài

Quan tâm chăm sóc những người thúc đẩy doanh nghiệp của bạn.

Quản lý tài năng không phải là một quá trình tẻ nhạt. Với Zoho People Plus, bạn có thể quản lý và giữ chân các nhân viên tài năng của mình trong khi vẫn chuẩn bị cho những nhân viên có hiệu suất vừa phải để thành công trong tương lai. Cung cấp cho họ các cơ hội để học hỏi và phát triển một cách chuyên nghiệp.

Bắt đầu
Quản lý nhân tài

Phát triển và giữ chân nhân tài

Mỗi nhân viên đều có những tài năng đặc biệt. Nuôi dưỡng tài năng đó và thúc đẩy nhân viên hướng tới mục tiêu của tổ chức với bộ công cụ phù hợp.

  • Xác định KRA và các mục tiêu

    Từ các nhân viên mới đến trưởng nhóm, Phạm vi kết quả chính (KRA) giúp bạn lên kế hoạch trách nhiệm cho từng vai trò công việc và sắp xếp trách nhiệm đó với các mục tiêu của cá nhân và tổ chức lớn hơn.

    Xác định KRA và các mục tiêu

  • Quan điểm rõ ràng về các kỹ năng

    Nêu rõ và làm nổi bật tập hợp các kỹ năng cho mọi vai trò và cung cấp cho nhân viên những gì họ cần để trau dồi những kỹ năng đó. Với ma trận tập hợp các kỹ năng, bạn có thể chọn nguồn lực phù hợp cho một dự án mà không cần làm công việc tìm kiếm tẻ nhạt.

    Quan điểm rõ ràng về các kỹ năng

Xác định KRA và các mục tiêu
Quan điểm rõ ràng về các kỹ năng

Phản hồi 360 độ

Bốn trong số mười nhân viên không tham gia một cách tích cực khi họ nhận được ít hoặc không nhận được phản hồi. Ngăn xảy ra điều này bằng cách đưa ra và nhận phản hồi từ đồng nghiệp của bạn mỗi ngày bất kể hệ thống phân cấp là gì đi nữa.

Quản lý quy trình đánh giá

Tự động hóa và chứng minh các chu trình đánh giá của bạn bằng các phương pháp tự đánh giá và đánh giá nhiều cấp. Xác định một quy trình tùy chỉnh phù hợp với phương pháp xử lý đánh giá của tổ chức.

Quản lý quy trình
đánh giá

Thông tin chuyên sâu về tài năng dựa trên dữ liệu

Mô hình chín hộp đánh giá tiềm năng và hiệu suất của một nhân viên, giúp bạn phân tích hiệu suất và kế hoạch cho nhu cầu kế nhiệm hoặc đào tạo.

Thông tin chuyên sâu về tài năng dựa trên dữ liệu

Đào tạo và nâng cao kỹ năng cho nhân viên

Cho phép nhân viên và người quản lý đăng ký vào các buổi đào tạo và cung cấp cho họ quyền truy cập vào một loạt các tài liệu học tập hữu ích.

Đào tạo và nâng cao kỹ năng cho nhân viên

Nhân viên là khách hàng đầu tiên của bạn. Hãy mang đến cho họ trải nghiệm tốt nhất.

Bắt đầu