Bộ sản phẩm nhân sự trực tuyến hoàn chỉnh

Zoho People Plus là một tập hợp các tích hợp được lựa chọn cẩn thận được triển khai vào một bộ sản phẩm giúp trao quyền cho lực lượng lao động và đội ngũ nhân sự của bạn. Giờ đây, mọi đội ngũ nhân sự sẽ có quyền thực hiện tất cả các chức năng của họ và giúp nhân viên phát huy được tốt nhất năng lực của mình.

Bắt đầu

Quản lý nhân sự với chất lượng cao nhất

Quy trình quản lý nhân viên tuyệt vời cải thiện năng suất. Từ quy trình nhập môn đến đánh giá hiệu suất làm việc, quản lý chấm công đến theo dõi thời gian, giải pháp HRM của chúng tôi giúp bạn định hướng tài nguyên tốt nhất của mình. Có được lợi thế tự phục vụ và đưa ra quyết định chiến lược.

Quản lý nhân sự
với chất lượng cao nhất

Quy trình tuyển dụng được đổi mới

Quy trình tuyển dụng được đổi mới

Chấm dứt rắc rối trong việc xử lý hàng đống giấy tờ và email trong quá trình tuyển dụng của bạn. Hợp lý hóa quy trình tuyển dụng với một nền tảng toàn diện để tùy chỉnh và tự động hóa việc tìm nguồn nhân tài, theo dõi ứng viên và tuyển dụng. Khởi động quy trình nhập môn bằng cách đưa ứng viên được tuyển dụng vào phần mềm nhân sự của bạn và tận hưởng những lợi ích của hệ thống nhân sự từ đầu đến cuối.

Báo cáo chi phí liền mạch

Nhận thông tin chi tiết tốt hơn về chi phí nhân viên và tạo các kế hoạch ngân sách tốt hơn cho lực lượng lao động của bạn. Zoho People Plus cho phép bạn theo dõi chi phí theo người dùng, phòng ban và dự án. Bạn cũng có thể tự động đồng bộ hóa trình quản lý báo cáo của nhân viên với tư cách là người phê duyệt cho các yêu cầu về chi phí.

Báo cáo chi phí
liền mạch

Kết nối theo phương thức mạng xã hội

Zoho People Plus thống nhất tất cả giao tiếp của các nhóm để cho phép quy trình hợp tác giữa các nhóm tốt hơn. Từ việc đăng thông báo đến việc giải quyết vấn đề, điều này giúp nhân viên thảo luận về ý tưởng và luôn cập nhật về tất cả các hoạt động tại nơi làm việc. Yêu cầu đồng nghiệp tương tác trong toàn tổ chức.

Kết nối theo phương thức mạng xã hội

Hoạt động giao tiếp trong nhóm được đơn giản hóa

Giữ kết nối cho các nhóm của bạn và giữ hiệu quả bất kể là họ đang ở đâu. Cung cấp cho nhân viên của bạn khả năng trò chuyện, gọi điện, chia sẻ hình ảnh, video và tập tin không giới hạn gần như ngay lập tức. Bạn cũng có thể tự động hóa các công việc thường nhật của mình bằng cách sử dụng các chatbot thông minh của chúng tôi.

Hoạt động giao tiếp trong nhóm
được đơn giản hóa

Ký an toàn

Ký an toàn

Chấm dứt việc in và gửi bản cứng của tài liệu để ký tên. Gửi hàng loạt hợp đồng, thư chia tay, cập nhật chính sách và còn nhiều hơn nữa nhưng với thông tin tùy biến cho mỗi nhân viên hoặc đối tác. Đặt lời nhắc, thêm tin nhắn cá nhân và theo dõi tiến trình của những người ký.

Hiệu quả - Năng suất - Hợp tác.

Hãy tạo ra một lực lượng lao động tốt hơn.

Bắt đầu