Nhân sự cốt lõi

Quy trình nhân sự đơn giản và hiệu quả.

Số hóa các hoạt động nhân sự hàng ngày, trao quyền cho nhân viên và chuyển đổi các hoạt động nhân sự của bạn với Zoho People Plus. Quy trình nhân sự hiệu quả hơn làm cho trải nghiệm nhân viên tốt hơn.

Bắt đầu
  • Bảng chấm công

    Đưa các dự án, khách hàng và các mục công việc của bạn vào một hệ thống duy nhất. Cho phép nhân viên ghi lại thời gian cho các dự án của họ, tổng hợp thời gian đó vào bảng chấm công và lập hóa đơn chính xác gửi cho khách hàng. 

  • Quản lý chấm công

    Với văn hóa làm việc thay đổi, yêu cầu về chấm công khác nhau dựa trên tổ chức. Zoho People Plus thích nghi với nhu cầu của tổ chức, cho phép bạn tùy biến các chính sách chấm công và cho phép theo dõi địa chỉ IP và vị trí địa lý đối với lực lượng lao động di động.

  • Theo dõi nghỉ phép 

    Zoho People Plus cung cấp công cụ theo dõi thời gian nghỉ phép linh hoạt cho phép bạn tùy chỉnh các chính sách nghỉ phép, thiết lập quy trình phê duyệt và cung cấp quyền truy cập vào một tập hợp các báo cáo toàn diện như tính sẵn sàng đi làm của nhân viên, thất thoát lương và báo cáo tiền lương. 

Quản lý ca liền mạch

Với Zoho People Plus, đảm bảo là bạn luôn có đủ người để hoàn thành công việc. Tạo ca làm việc tùy chỉnh, lịch dựa trên ca và thiết lập quy trình đổi ca tự động. Ngoài ra, hệ thống sẽ tự động gắn cờ khi có xung đột giữa các ca. Nhận thông báo qua bot bất cứ khi nào một ca thay đổi.

Quản lý tài liệu của bạn bằng chữ ký điện tử

Lưu trữ tất cả các tập tin của bạn, như thư mời làm việc, tài liệu không tiết lộ, hợp đồng nhân viên hoặc thư đánh giá trong một kho lưu trữ trung tâm với quyền truy cập duy nhất. Các công cụ chữ ký số tích hợp của chúng tôi gửi và nhận tài liệu liền mạch.

Theo dõi chi phí dễ dàng 

Giúp cho nhân viên, trưởng nhóm nhân sự và nhóm tài chính không gặp khó khăn với việc quản lý chi phí. Zoho People Plus trao quyền cho lực lượng lao động của bạn để ghi lại chi phí của họ và chia sẻ biên lai khi đang di chuyển. Tự động hóa các phê duyệt với thông báo qua email hoặc bot. 

Quản lý trường hợp nhân sự

Cung cấp cho nhân viên của bạn trải nghiệm dịch vụ. Hợp lý hóa vô số câu hỏi về đi lại, phúc lợi, chính sách của công ty hoặc khiếu nại bằng các công cụ quản lý câu hỏi của chúng tôi. Phân loại các câu hỏi, phân công đại lý và theo dõi tiến trình của mọi trường hợp với SLA đã xác định.

Đưa ra quyết định kinh doanh đáng giá với các phân tích

Sử dụng các phân tích nâng cao để rút ra kết luận hữu ích từ dữ liệu kinh doanh của bạn với các báo cáo chính xác và thuộc tính phân tích mở rộng.

Nhân viên là khách hàng đầu tiên của bạn. Hãy mang đến cho họ trải nghiệm tốt nhất.

Bắt đầu