Cộng tác theo thời gian thực

Thông báo tức thì cho nhân viên về các hoạt động quan trọng và khuyến khích họ chia sẻ ý tưởng, thông tin và kiến thức trên tường chung.

Thông báo tức thì

Thông báo tức thì

Khi đang cập nhật chính sách nhân viên hoặc có thông tin quan trọng cần truyền đạt tới tổ chức của mình, hãy dùng tính năng thông báo tức thì của Zoho People. Ngay khi bạn cập nhật chính sách hoặc đưa ra thông báo, thông báo sẽ được gửi ngay lập tức và tất cả nhân viên sẽ nhận được thông báo trên bảng chỉ số của họ. Nhờ đó nhân viên luôn được cập nhật và nắm rõ các hoạt động của công ty.

Tìm hiểu thêm

Bảng tin trực tiếp và Cộng tác

Thông báo tức thì và bảng tin trực tiếp không chỉ giúp nhân viên được thông báo đầy đủ mà còn tạo điều kiện hợp tác. Các nhân viên và quản lý có thể thảo luận về việc phân bổ dự án, kế hoạch nghỉ phép, phân bổ lại công việc... giúp đưa ra quyết định nhanh hơn. Nhờ tính năng giao tiếp công khai và minh bạch, việc phủ nhận trách nhiệm và mâu thuẫn thứ bậc sẽ không còn xảy ra nữa.

Tìm hiểu thêm