Zoho People hỗ trợ cho các Giám đốc nhân sự (CHRO) như thế nào?

Phân tích chuyên sâu, Bảng chỉ số tích hợp

Hiểu biết toàn diện về hiệu suất của lực lượng lao động là rất cần thiết đối với mọi doanh nghiệp. Zoho People giúp trực quan hóa dữ liệu như xu hướng tuyển dụng/xu hướng nghỉ việc, sự tăng trưởng của công ty, v.v. Ngoài ra, tích hợp với Zoho Analytics giúp dễ dàng diễn giải dữ liệu, từ đó đưa ra những quyết định sáng suốt hơn.

Phân tích nâng cao, Bảng chỉ số tích hợp

Tự động hóa hoàn toàn

Tự động hóa tất cả các quy trình nhân sự mà không cần tốn thời gian lĩnh hội. Tính năng tự động hóa dễ sử dụng của Zoho People sẽ giúp nhóm nhân sự tập trung vào vấn đề quan trọng nhất: sự hài lòng của nhân viên.

Tự động hóa hoàn toàn

Quy trình nhân sự thống nhất

Tránh rắc rối khi làm việc và cải thiện hiệu quả của nhóm bằng cách tổng hợp mọi quy trình nhân sự vào một giao diện duy nhất. Duyệt tìm dữ liệu nhân viên và tìm kiếm chuyên sâu thông tin chi tiết từng phòng ban, danh mục công việc hoặc vị trí doanh nghiệp với chỉ một vài thao tác.

Quy trình nhân sự thống nhất

Zoho People hỗ trợ các Giám đốc công nghệ thông tin (CIO) như thế nào?

Tích hợp liền mạch

API mở của Zoho People sẽ đơn giản hóa tích hợp để các CIO làm việc trên nhiều chương trình nhân sự. Tích hợp các ứng dụng của Zoho và các ứng dụng bên thứ ba hỗ trợ vận hành doanh nghiệp khác với Zoho People và truy cập tất cả ứng dụng trên một giao diện duy nhất.

  • People
  • Zoho Recruit
  • Zoho Expense
  • GSuite
  • Zoho Projects
  • Zoho Analytics
  • QuickBooks
  • Adobe Sign
  • Zapier

Tùy biến toàn diện

Không có doanh nghiệp nào giống doanh nghiệp nào cả. Bất kể là một doanh nghiệp có cấu trúc đơn giản, workflow phức tạp hay các dịch vụ mới hoàn toàn, bạn đều có thể tùy biến và tự động hóa Zoho People cho phù hợp với cách thức hoạt động của doanh nghiệp mình.

Tùy biến toàn diện

Cơ sở dữ liệu nhân viên tập trung và an toàn

Lưu trữ toàn bộ hồ sơ nhân viên trong một cơ sở dữ liệu an toàn duy nhất. Ghi và quản lý thông tin nhiều phòng ban, cấp bậc và vị trí với kiểm soát quyền truy cập người dùng chi tiết.

Cơ sở dữ liệu nhân viên tập trung và an toàn

Zoho People hỗ trợ các Giám đốc tài chính (CFO) như thế nào?

Lập bảng lương dễ dàng

Quy trình lập bảng lương trở nên đơn giản và không mắc lỗi nhờ sử dụng báo cáo nghỉ phép không hưởng lương, báo cáo chấm công và các báo cáo thiết yếu khác từ Zoho People khi tính toán.

Luồng tiền rõ ràng

Theo dõi luồng tiền, giám sát chi phí và chi tiêu một cách rõ ràng. Đồng thời đặt giới hạn chi tiêu theo phòng ban hoặc cấp bậc.

Lập kế hoạch ngân sách nhân sự

Lập kế hoạch và quản lý ngân sách của phòng ban hiệu quả hơn với thông tin kết hợp về yêu cầu tuyển dụng và chu trình đánh giá.

Zoho People hỗ trợ các Quản lý như thế nào?

Quản lý tốt hơn, đội ngũ hài lòng hơn

Tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi và tự động hóa tất cả quy trình nhân sự. Theo dõi và giám sát dự án và các công việc liên quan của nhóm một cách dễ dàng. Xác định mục tiêu ngay từ đầu, đặt ra các yêu cầu về kỹ năng và cung cấp công cụ để đạt được các mục tiêu và yêu cầu đó.

Quản lý tốt hơn, đội ngũ hài lòng hơn

Phê duyệt mọi lúc mọi nơi

Quản lý lực lượng lao động từ mọi nơi với ứng dụng Zoho People dành cho iOS và Android. Phê duyệt nghỉ phép, quản lý sự có mặt và xử lý yêu cầu mọi lúc mọi nơi.

Phê duyệt mọi lúc, mọi nơi

Theo dõi hiệu suất

Đánh giá hiệu suất của nhân viên với mô-đun đánh giá như KRA vs Goals (Khu vực kết quả chủ yếu so với Mục tiêu). Đồng thời cung cấp phản hồi chính xác và cụ thể về từng nhân viên, đội nhóm và sự phát triển của tổ chức.

Theo dõi hiệu suất

Đổi mới cách thức hoạt động của tổ chức bạn.

Đăng ký miễn phí