• Tương tác

  Đơn giản hóa quy trình nhân sự để nhân viên của bạn có thể tập trung năng lượng cho việc sáng tạo

 • Chiến lược hóa

  Xác định cách thức khai thác danh sách nhân tài trong lĩnh vực nhiều cạnh tranh

 • Cộng tác

  Kết nối nhân viên giữa các bộ phận, đội nhóm với bộ phận nhân sự và bộ phận quản lý với nhau

Hệ thống quản lý nhân sự kết nối nhân viên và đơn giản hóa công việc Hệ thống quản lý nhân sự kết nối nhân viên và đơn giản hóa công việc Hệ thống quản lý nhân sự kết nối nhân viên và đơn giản hóa công việc Hệ thống quản lý nhân sự kết nối nhân viên và đơn giản hóa công việc Hệ thống quản lý nhân sự kết nối nhân viên và đơn giản hóa công việc Hệ thống quản lý nhân sự kết nối nhân viên và đơn giản hóa công việc
 • Hệ thống quản lý nhân sự kết nối nhân viên và đơn giản hóa công việc
 • Hệ thống quản lý nhân sự kết nối nhân viên và đơn giản hóa công việc
 • Hệ thống quản lý nhân sự kết nối nhân viên và đơn giản hóa công việc
 • Hệ thống quản lý nhân sự kết nối nhân viên và đơn giản hóa công việc
  Hệ thống quản lý nhân sự kết nối nhân viên và đơn giản hóa công việc

  ZY198 - Christine Spalding

  Giám đốc nghệ thuật

 • Hệ thống quản lý nhân sự kết nối nhân viên và đơn giản hóa công việc
 • Hệ thống quản lý nhân sự kết nối nhân viên và đơn giản hóa công việc
 • Hệ thống quản lý nhân sự kết nối nhân viên và đơn giản hóa công việc

Tìm hiểu và phát huy tối đa tiềm năng của nhân viên

Xác định các kỹ năng cụ thể và KRA (sáng tạo, kỹ thuật, kinh doanh) của nhân viên và hiệu suất của họ để giúp tổ chức phân công nhiệm vụ một cách hiệu quả. Cài đặt Mục tiêu và Công việc được thiết kế riêng cho tài năng của nhân viên bạn, tất cả thao tác chỉ từ bảng chỉ số Zoho People.

Tìm hiểu và phát huy tối đa tiềm năng của nhân viên

Tùy chỉnh hệ thống nhân sự với các dịch vụ cần thiết

Với Zoho People, tạo biểu mẫu cho một loạt các dịch vụ nhân sự từ yêu cầu cung cấp tài nguyên đến thiết lập các dự án và tổ chức các buổi đào tạo, giúp cán bộ nhân sự đáp ứng nhanh chóng nhu cầu nhân tài trong ngành truyền thông năng động.

Tùy chỉnh hệ thống nhân sự với các dịch vụ cần thiết

Đơn giản hóa quy trình nhân sự để giảm tải lịch trình của bạn

Với workflow có thể tùy chỉnh và các công việc được tự động hóa, Zoho People giúp tiết kiệm thời gian quý báu của bạn. Một loạt các dịch vụ bổ sung như quản lý chi phí, ký tài liệu và tạo hóa đơn có sẵn trong Zoho People thông qua Zoho và các nhà cung cấp bên thứ ba.

Đơn giản hóa quy trình nhân sự để giảm tải lịch trình của bạn

Giao tiếp và phối hợp

Với tính năng trò chuyện và bảng tin tích hợp của Zoho People cũng như các Nhóm chéo và ứng dụng di động, nhân viên có thể kết nối với nhau theo thời gian thực để cùng làm việc trong các dự án hợp tác.

Giao tiếp và phối hợp

Nhân viên sáng tạo cần có những lịch biểu sáng tạo

Tính năng lập lịch ca làm việc trong Zoho People giúp các chuyên gia nhân sự dễ dàng xếp lịch trong tuần/tháng và thông báo. Bảng chấm công và nhật ký thời gian giúp theo dõi chính xác và bồi hoàn thời gian nhân viên sử dụng cho công việc để đảm bảo đáp ứng mọi thời hạn.

Nhân viên sáng tạo cần có những lịch biểu sáng tạo

Chúng tôi có các công cụ dành cho bạn

Zoho People cung cấp các giải pháp nhân sự toàn diện để bạn giải quyết mọi vấn đề của mình. Hãy xem cách chúng tôi có thể giúp bạn hỗ trợ đội ngũ nhân viên của mình.

Đăng ký miễn phí