• Chăm sóc

  Sắp xếp lực lượng lao động của bạn theo các yêu cầu cụ thể

 • Lên lịch

  Chuẩn bị để nhanh chóng đưa ra các quyết định trong ngành công nghiệp cạnh tranh khốc liệt

 • Báo cáo

  Quan sát và phân tích tổ chức và nhân sự của bạn để nắm thông tin chi tiết hữu ích về cách thức làm việc của họ

Công cụ nhân sự hỗ trợ cho nhân viên của bạn đã sẵn sàng Công cụ nhân sự hỗ trợ cho nhân viên của bạn đã sẵn sàng Công cụ nhân sự hỗ trợ cho nhân viên của bạn đã sẵn sàng Công cụ nhân sự hỗ trợ cho nhân viên của bạn đã sẵn sàng Công cụ nhân sự hỗ trợ cho nhân viên của bạn đã sẵn sàng Công cụ nhân sự hỗ trợ cho nhân viên của bạn đã sẵn sàng
 • Công cụ nhân sự hỗ trợ cho nhân viên của bạn đã sẵn sàng
 • Công cụ nhân sự hỗ trợ cho nhân viên của bạn đã sẵn sàng
 • Công cụ nhân sự hỗ trợ cho nhân viên của bạn đã sẵn sàng
 • Công cụ nhân sự hỗ trợ cho nhân viên của bạn đã sẵn sàng
  Công cụ nhân sự hỗ trợ cho nhân viên của bạn đã sẵn sàng

  ZY105 - Charless Darvin

  Cố vấn cấp cao

 • Công cụ nhân sự hỗ trợ cho nhân viên của bạn đã sẵn sàng
 • Công cụ nhân sự hỗ trợ cho nhân viên của bạn đã sẵn sàng
 • Công cụ nhân sự hỗ trợ cho nhân viên của bạn đã sẵn sàng

Phân tích năng lực nhân viên và tạo điều kiện để họ đạt được mục tiêu

Với dữ liệu đánh giá kỹ năng, tài năng và các thành tựu mục tiêu của nhân viên, Zoho People có thể giúp các doanh nghiệp thu thập những thông tin có giá trị, nhờ đó đưa ra nhiều quyết định quan trọng về nhân tài trong công ty của họ.

Phân tích năng lực nhân viên và tạo điều kiện để họ đạt được mục tiêu

Đào tạo nhân viên cho tương lai

Zoho People cho phép thiết lập công tác đào tạo cho những nhân viên có liên quan với các biểu mẫu có thể tùy chỉnh đảm nhận dữ liệu về các yêu cầu của tổ chức và gửi đi thông báo.

Đào tạo nhân viên cho tương lai

Bộ tổng hợp các dịch vụ cần thiết cho một lực lượng lao động chuyên nghiệp

Sử dụng các biểu mẫu có thể tùy chỉnh để thiết kế bảng lương, tiền lương và quản lý tài nguyên phù hợp với nhu cầu của tổ chức bạn. Nhờ dễ dàng truy cập vào các dịch vụ này trên điện toán đám mây, các chuyên gia tài chính có thể đảm bảo tốc độ hoàn thành công việc cần thiết.

Bộ tổng hợp các dịch vụ cần thiết cho một lực lượng lao động chuyên nghiệp

Bộ công cụ cho nhân viên mọi lúc mọi nơi

Ứng dụng di động Zoho People được tăng cường với tính năng check-in từ xa và các công cụ để liên kết với mọi người trong tổ chức, giúp mọi công tác nhân sự luôn nằm trong tầm kiểm soát của bạn cho dù bạn đang bận rộn với các cuộc họp cả ngày hay đang làm việc trong sàn giao dịch nhộp nhịp.

Bộ công cụ cho nhân viên mọi lúc mọi nơi

Chúng tôi có các công cụ dành cho bạn

Zoho People cung cấp các giải pháp nhân sự toàn diện để bạn giải quyết mọi vấn đề của mình. Hãy xem cách chúng tôi có thể giúp bạn hỗ trợ đội ngũ nhân viên của mình.

Đăng ký miễn phí