GDPR là gì?

GDPR hay Quy định bảo vệ dữ liệu chung là luật mới về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư đối với tất cả cá nhân và doanh nghiệp đang cư trú hoặc hoạt động tại Liên minh châu Âu. Luật này đảm bảo tiêu chuẩn ở mức cao đối với việc kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân. Các quy định sẽ tái định hình cách thức mà các cư dân và doanh nghiệp tại EU và toàn cầu tiếp cận quyền riêng tư dữ liệu. 

Tại sao cần phải có một hệ thống nhân sự tuân thủ theo GDPR?

Tuân thủ theo GDPR là điều quan trọng hàng đầu của các bộ phận nhân sự bởi các quy trình của bộ phận này luôn thu thập và xử lý một lượng dữ liệu nhân viên khổng lồ. Là một Phần mềm quản lý nhân sự thu thập và xử lý toàn bộ thông tin này, Zoho People đảm bảo bạn sẽ hoàn toàn kiểm soát được mọi thông tin nhạy cảm.

Zoho People giúp bạn tuân thủ theo GDPR như thế nào?

 •  

  Quyền truy cập

  Tính năng tự phục vụ của chúng tôi sẽ giúp nhân viên truy cập thông tin cá nhân của họ. Cán bộ nhân sự có tùy chọn thiết lập trường nào có thể xem và/hoặc chỉnh sửa đối với các vai trò nhân viên khác nhau.

 •  

  Quyền điều chỉnh

  Mọi dữ liệu được thêm vào Zoho People đều có thể được chỉnh sửa. Quản trị viên hoặc nhân viên có thể điều chỉnh dữ liệu và hồ sơ không chính xác mọi lúc tùy thuộc vào thiết lập kiểm soát truy cập.

 •  

  Quyền xóa

  Zoho People được thiết kế để đảm bảo quản trị viên có thể xóa thông tin cá nhân khi nhân viên yêu cầu. Bộ phận nhân sự hoặc quản trị viên có thể chọn các trường dữ liệu cụ thể cần xóa.

 •  

  Quyền giới hạn xử lý

  GDPR quy định các cá nhân có quyền yêu cầu người kiểm soát dữ liệu của họ hạn chế xử lý dữ liệu đó. Là bên xử lý dữ liệu, Zoho People cho phép các quản trị viên ngừng xử lý dữ liệu theo yêu cầu của nhân viên. 

 •  

  Quyền được cung cấp thông tin dữ liệu

  Một trong những phương diện chính của GDPR là quyền chuyển đổi dữ liệu từ một bên thu thập dữ liệu cho một bên khác. Zoho People giúp xuất dữ liệu dễ dàng trong khi vẫn đảm bảo an toàn ở mức cao với các tùy chọn xuất dữ liệu được bảo vệ bằng mật khẩu. Bằng cách này, các tổ chức có thể xuất dữ liệu an toàn.

 •  

  Ghi lại các hoạt động xử lý

  Dữ liệu cá nhân rất quan trọng theo quy định GDPR, do đó việc theo dõi các thay đổi sẽ giúp bảo vệ dữ liệu tốt hơn. Nhật ký kiểm tra trong Zoho People cho phép xem lịch sử thay đổi và theo dõi các điều chỉnh trong dữ liệu nhân viên.

Bảo mật dữ liệu

Zoho People đảm bảo cấp độ bảo mật cao đối với các dữ liệu được thu thập và xử lý. Bộ phận nhân sự có tùy chọn cấu hình quyền để xem và cập nhật hồ sơ đối với các vai trò khác nhau trong tổ chức. Ngoài ra, các IP và giới hạn địa lý sẽ cho phép kiểm soát truy cập dựa trên vị trí. Quản trị viên có thể cấp quyền truy cập vào các mô-đun và vị trí cụ thể. Bạn cũng có thể đánh dấu một trường nào đó là “cá nhân” và đảm bảo tăng cường kiểm soát đối với dữ liệu đó. 

Mã hóa dữ liệu

Để đảm bảo an ninh tối đa, các trường dữ liệu cụ thể có thể được mã hóa theo quyết định của quản trị viên khi lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của Zoho. Tất cả tập tin nhân viên và trường tải lên tập tin trong Zoho People sẽ được mã hóa theo mặc định.

GDPR có hiệu lực kể từ ngày 25/5/2018 tại EU. Các tổ chức bị phát hiện không tuân thủ có thể phải đối mặt với các hình thức phạt tiền nghiêm khắc lên tới 20 triệu euro hoặc 4% doanh thu cả năm của tổ chức đó trong năm tài chính trước đó.

Zoho People đã sẵn sàng hỗ trợ bạn tuân thủ theo GDPR. Với các tính năng và cải tiến mới nhất của chúng tôi, bạn sẽ có thể vận hành các công tác nhân sự của mình một cách suôn sẻ và an toàn.

Làm việc cùng nhau để tuân thủ quy định GDPR.

 • bsi-assurance
 • Bảo vệ quyền riêng tư
 • TRUSTe
 • SOC

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được trình bày ở đây không phải là tư vấn pháp lý. Chúng tôi khuyên bạn nên tìm kiếm tư vấn pháp lý về những gì bạn cần làm để tuân thủ các yêu cầu của GDPR.