Tính năng tự phục vụ được cung cấp cho nhân viên để tự hỗ trợ bản thân

Với tính năng tự phục vụ, nhân viên có thể gửi thông tin cá nhân của họ, xin nghỉ phép, ghi lại thời gian và thực hiện các thao tác khác.

Đăng ký miễn phí

Hồ sơ vẽ nên bức tranh hiện thực

Để nhân viên tự cập nhật thông tin của chính họ và đảm bảo bạn đang nhận được các chi tiết quan trọng. Thiết lập quyền truy cập hồ sơ để nhân viên có thể truy cập các trường phù hợp và đảm bảo các thông tin được tập trung và luôn cập nhật.

Hồ sơ vẽ nên bức tranh hiện thực

Bảng chỉ số giúp mọi người luôn trong thế chủ động

Tính năng tự phục vụ giúp mọi người đánh dấu các bộ kỹ năng, nộp đơn nghỉ phép, kiểm tra hồ sơ cần phê duyệt và tự thực hiện các thao tác khác. Tính năng này cũng hiệu quả trên bảng thông báo nên bạn có thể đảm bảo mọi người cùng nhất trí.

Bảng chỉ số giúp mọi người luôn trong thế chủ động

Các thư mục có hướng dẫn

Các thư mục toàn công ty giúp bạn dễ dàng tìm hiểu thông tin quan trọng như số điện thoại hoặc vị trí chỗ ngồi. Và khi nhân viên có thể gắn thẻ bộ kỹ năng của riêng họ, việc tìm đúng người để phân công công việc sẽ trở nên dễ dàng bất kể họ thuộc bộ phận nào. Dữ liệu này cũng giúp ích cho các nhà quản lý khi thời hạn đánh giá sắp đến.

Các thư mục có hướng dẫn

Thông báo

Nhận các cập nhật thời gian thực trong một lần phát trực tiếp mà mọi thành viên trong bộ phận đều có thể xem được. Với tính năng tự phục vụ của Zoho People, nhân viên có thể xem các thông báo do Bộ phận nhân sự hoặc Ban quản trị công ty chia sẻ cũng như các thông báo trong chính bộ phận của họ.

Thông báo

Đơn giản hóa quy trình nhân sự. Đấu tranh cho lực lượng lao động của bạn.

Đăng ký miễn phí