Tập hợp, phân tích, hành động: Nắm được thông tin chi tiết rõ ràng về lực lượng lao động của bạn

Tìm cách đơn giản nhưng hiệu quả để tối ưu hóa các chiến lược cho lực lượng lao động của bạn với các phân tích toàn diện. Zoho People tích hợp với Zoho Analytics để giúp bạn nhận biết các thông tin nào là quan trọng nhất và đảm bảo không bỏ sót chi tiết nào.

Get Started

Tìm hiểu xu hướng thôi việc của nhân viên

Xem nhanh tỷ lệ thôi việc của mỗi bộ phận để có thể lập kế hoạch cho chiến lược mới hoặc điều chỉnh chiến lược đang có.

Xu hướng tuyển dụng và thôi việc

Phân tích tỷ lệ tuyển dụng cùng với tỷ lệ thôi việc của tổ chức để hiểu rõ về tình trạng của doanh nghiệp bạn. Đồng thời xem nhanh tỷ lệ tuyển dụng hàng tháng, hàng quý hay hàng năm và tỷ lệ giữ chân nhân viên. Lập kế hoạch cho quý tiếp theo và dự phòng một lượng nhân lực hữu dụng.

Tận dụng nhật ký thời gian để đánh giá hiệu suất

Nghiên cứu sâu hơn về nhật ký thời gian và đo lường hiệu suất nhân viên. Xem thời gian ước tính cho một dự án cùng với số giờ được ghi lại và thời gian chênh lệch.

Tìm hiểu tỷ lệ tăng trưởng của bạn

Nếu bạn cảm thấy không chắc chắn với số liệu thống kê tăng trưởng của mình thì báo cáo này chính là dành bạn. Báo cáo tăng trưởng hiệu quả của chúng tôi sẽ giúp phân tính mức tăng trưởng nhân viên của bạn và đảm bảo bạn đang đi theo một hướng bền vững.

Kiểm tra công việc của bạn chỉ với một cú chạm

Các biểu đồ và báo cáo nhiệm vụ cho bạn cái nhìn toàn diện về số lượng nhiệm vụ được giao hoặc đã hoàn thành, các nhiệm vụ bị quá hạn, nhiệm vụ tính theo trạng thái hay thậm chí là 5 nhân viên hàng đầu có các nhiệm vụ mở hoặc hoàn thành cao nhất.

Tất cả mọi thứ quan trọng đều nằm trong tầm tay bạn

Chức danh, kinh nghiệm, trạng thái, bộ phận, vị trí và báo cáo nhân viên dựa trên vai trò được xây dựng để giúp ích cho mục đích quản trị của bạn.

Đây chỉ là một vài lựa chọn phổ biến từ rất nhiều báo cáo mà chúng tôi đã xây dựng cho bạn để đưa ra những quyết định không thể hợp lý hơn. Để có được thông tin cụ thể, bạn cũng có thể tạo báo cáo tùy chỉnh của riêng mình!

Simplify HR processes. Champion your workforce.

Get Started