Phân tích website theo thời gian thực - Đặt mục tiêu theo dõi số liệu trên website chính

Mục tiêu của PageSense ghi lại tỷ lệ chuyển đổi trên website theo thời gian và trên nhiều quốc gia, thiết bị và phân khúc đối tượng. Theo dõi tương tác của người truy cập cụ thể và tìm hiểu các tương tác chuyển đổi như thế nào để đáp ứng mục tiêu doanh nghiệp của bạn. 

Bắt đầu theo dõi ngay

Theo dõi số liệu trên website chính

Tạo mục tiêu để theo dõi các mục tiêu kinh doanh chính trên website của bạn. PageSense cho phép bạn theo dõi mục tiêu trên nhiều trang và nền tảng. Theo dõi và đo lường tất cả tỷ lệ chuyển đổi theo thời gian thực.

Xác định các trang web hàng đầu

PageSense liệt kê 10 trang web hàng đầu cho mỗi mục tiêu kinh doanh để giúp bạn so sánh số liệu hiệu suất và hiểu rõ hơn về các số liệu khác nhau trong mỗi trang.

Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi theo địa lý

Thu thập thông tin chi tiết về các khu vực mà mục tiêu kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn và kết hợp các phân khúc để có cái nhìn 360 độ về tỷ lệ chuyển đổi của bạn.

Sử dụng tính năng phân khúc mạnh mẽ

Tìm hiểu kỹ để xem báo cáo về các nhóm người truy cập website cụ thể. Tìm phân khúc đối tượng chiếm phần lớn trong lưu lượng truy cập của bạn, và các chiến dịch mang lại kết quả cao nhất.

Thu thập thông tin chi tiết theo dữ liệu từ việc phân tích website của bạn chứ không chỉ là những con số.

Bắt đầu theo dõi ngay