Giới thiệu

Quy định Bảo mật Dữ liệu Chung (GDPR) giải quyết vấn đề bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư cho tất cả các cá nhân trong Liên minh châu Âu (EU). Đồng thời quy định về việc xuất dữ liệu cá nhân ra bên ngoài EU.

Với hơn 130 ứng dụng tại chỗ và ứng dụng đám mây được hơn 30 triệu người dùng tại 190 quốc gia sử dụng, Zoho hiểu nghĩa vụ của mình là giúp khách hàng tuân thủ GDPR. Chúng tôi đã có Thỏa thuận xử lý dữ liệu mạnh mẽ và chúng tôi đang thực hiện sửa đổi để đáp ứng các yêu cầu của GDPR. Tìm hiểu thêm về sự sẵn sàng tuân thủ GDPR của Zoho.

Do GDPR đã tạo ra một số thay đổi lớn trong việc thu thập và xử lý dữ liệu người dùng, sau đây là một vài điểm giúp bạn nắm bắt tốt hơn những thay đổi này với sự trợ giúp của PageSense.

Sẵn sàng tuân thủ GDPR với PageSense

Các hoạt động của PageSense như theo dõi hành vi của người truy cập trên website và nhắm mục tiêu người truy cập cụ thể cho các thử nghiệm A/B, tạo ra dữ liệu được coi là riêng tư theo GDPR. Tất cả dữ liệu theo dõi này được lưu trữ bằng các địa chỉ IP ẩn danh, do đó bạn có thể thu thập, xử lý và sử dụng một cách an toàn mà không xâm phạm quyền riêng tư dữ liệu của người truy cập.

Sau đây là mọi thứ bạn cần biết về cách PageSense giúp bạn tuân thủ GDPR:

Thu thập và xử lý dữ liệu của người truy cập

PageSense không thu thập dữ liệu cá nhân từ mọi người truy cập website tham gia vào bất kỳ thử nghiệm nào. Dữ liệu cookie dùng để ánh xạ các thử nghiệm không được liên kết với bất kỳ địa chỉ IP nào. 

Ngoài ra, bạn có thể lọc các IP cụ thể ở cấp dự án bằng tùy chọn Lọc IP. Với tùy chọn này, sau khi bạn xác định danh sách IP bị loại trừ, các IP đó sẽ bị loại trừ khỏi tất cả các thử nghiệm trong dự án. Bằng cách này, người truy cập vào thử nghiệm của bạn từ các địa chỉ IP đã loại trừ sẽ không bị theo dõi dưới dạng lượt truy cập trong báo cáo.

Truy cập vào Báo cáo và Cấu hình PageSense

Bạn có thể mời mọi người dùng vào bất kỳ không gian hoặc dự án nào. Mọi người dùng được mời tham gia một dự án hoặc không gian sẽ có quyền truy cập vào các báo cáo và cấu hình của thử nghiệm, nhưng mức độ truy cập của họ sẽ phụ thuộc vào loại vai trò bạn đã gán cho họ. 

Xóa dữ liệu thử nghiệm

PageSense cung cấp tùy chọn xóa không gian của người dùng. Khi người dùng chọn Xóa không gian, tất cả các dự án, cấu hình thử nghiệm, báo cáo thử nghiệm và thông tin khác trong phần không gian của người dùng sẽ bị xóa.

Chia sẻ dữ liệu thử nghiệm

PageSense cũng cho phép bạn chia sẻ báo cáo thử nghiệm với người dùng bạn chọn. Bạn có thể thu hồi quyền truy cập bất cứ lúc nào.

Chính sách lưu giữ dữ liệu

Tất cả các cấu hình và báo cáo thử nghiệm trong một không gian hoặc dự án bị xóa có thể được khôi phục trong vòng 15 ngày. Sau 15 ngày, tất cả dữ liệu sẽ bị xóa vĩnh viễn. 

Bản dùng thử hết hạn:

PageSense lưu giữ tất cả các báo cáo thử nghiệm trong vòng 90 ngày sau khi bản dùng thử của người dùng hết hạn. Vào ngày thứ 91, tất cả dữ liệu được theo dõi sẽ bị xóa. Người dùng vẫn có thể truy cập cấu hình thử nghiệm.

Người dùng đã đăng ký:

Người dùng PageSense đã trả phí cho gói đăng ký bất kỳ ít nhất một lần được coi là người dùng đã đăng ký để lưu giữ dữ liệu.

  • Bản đồ nhiệt, Bản đồ cuộn và Bản đồ chú ý: Tất cả dữ liệu theo dõi sẽ được lưu giữ trong 1 năm kể từ ngày được theo dõi.
  • Phân tích dạng phễu, thử nghiệm A/B, thử nghiệm URL phân tách, phân tích biểu mẫu, các sự kiện và mục tiêu: Tất cả dữ liệu theo dõi sẽ được giữ lại trong 1 năm kể từ ngày được theo dõi.

Tích hợp với bên thứ ba

Nếu bạn đang tích hợp với mọi công cụ của bên thứ ba khác, vui lòng tìm hiểu cách họ tuân thủ GDPR để đảm bảo bạn đang thực hiện đúng các bước để tuân thủ GDPR.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được trình bày ở đây không phải là tư vấn pháp lý. Chúng tôi khuyên bạn nên tìm kiếm tư vấn pháp lý về những gì bạn cần làm để tuân thủ các yêu cầu của GDPR.