Phân tích biểu mẫu - Loại bỏ mâu thuẫn khi nộp biểu mẫu và tăng tỷ lệ chuyển đổi trên website

PageSense cho phép bạn liệt kê chi tiết việc tương tác biểu mẫu của người truy cập thành thông tin chuyên sâu về sụt giảm biểu mẫu. Tìm hiểu sâu hơn về các vấn đề được phát hiện và thu thập dữ liệu hữu ích cho các vấn đề mà người truy cập gặp phải trong biểu mẫu trên website của bạn.

BẮT ĐẦU BẢN DÙNG THỬ MIỄN PHÍ 15 NGÀY

Phân tích số liệu biểu mẫu

Bạn sẽ biết được có bao nhiêu người truy cập website bắt đầu điền vào biểu mẫu và bao nhiêu người đã thực sự nộp biểu mẫu. Biến những thông tin chuyên sâu dựa trên dữ liệu này thành các quyết định thông minh giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi. 

Phân tích số liệu cấp trường

Người truy cập của bạn có đắn đo khi chia sẻ thông tin nào không? Tìm hiểu điều này và mọi số liệu cấp trường khác đang ảnh hưởng đến việc giảm số lượng biểu mẫu được nộp. 

Sử dụng tính năng phân khúc mạnh mẽ

Lọc báo cáo phân tích biểu mẫu để xem hành vi của đối tượng bạn quan tâm. Với vài lần nhấp chuột, bạn có thể thấy người truy cập từ một chiến dịch quảng cáo cụ thể tương tác với biểu mẫu trên website của bạn như thế nào. 

Zoho PageSense sẽ giúp chuyển đổi các biểu mẫu mà người truy cập bỏ lại thành các lượt nộp thành công

Bắt đầu bản dùng thử miễn phí 15 ngày