Một bảng điều khiển. Quản trị dễ dàng.

Bảng điều khiển quản trị Zoho One cung cấp cho bạn vị trí trung tâm để nhanh chóng thiết lập và quản lý Zoho One trên toàn tổ chức.

Xem video

bắt đầu dùng thử miễn phí

Bảng chỉ số và giám sát

Có cái nhìn tổng quan nhanh về các số liệu quan trọng như số lượt đăng nhập của người dùng và sử dụng ứng dụng.

Bảng chỉ số và giám sát

Thêm nhân viên

Quản lý người dùng và tất cả hoạt động của họ từ một nền tảng duy nhất. Nhanh chóng thêm nhân viên và chỉ định cho họ các ứng dụng cần thiết.

Thêm nhân viên

Đồng bộ hóa AD

Đồng bộ hóa thông tin người dùng từ Active Directory (AD) sang Zoho One.

Đồng bộ hóa AD

Quản lý ứng dụng

Chỉ định ứng dụng cho người dùng cá nhân dựa trên các điều kiện có sẵn.

Quản lý ứng dụng

Bảo mật

Tùy chỉnh các quy tắc và xác định chính sách bảo mật trên toàn công ty, như xác thực đa yếu tố bắt buộc khi đăng nhập, độ mạnh mật khẩu tối thiểu và hơn thế nữa.

Bảo mật

Ủy quyền hiệu quả

Ủy quyền quản trị cho người quản lý và người khác để quản lý các bộ phận của họ một cách hiệu quả.

Ủy quyền hiệu quả