Đáp ứng yêu cầu mới để đưa sản phẩm mang tính cách mạng ra thị trường.

e-Agree.com là công ty công nghệ có trụ sở tại Washington, DC. Mạng lưới giao dịch của họ cho phép các giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp được thực hiện giữa hai bên, và tự động hóa toàn bộ quy trình hợp đồng trong nội bộ và bên ngoài.

Mạng lưới này cũng hợp lý hóa các hình thức phân phối và nhận nội dung khác. Bao gồm soạn thảo, gửi, nhận, sắp xếp lại, ký chữ ký số, báo cáo và cũng phục vụ như một kho lưu trữ hợp đồng.

"Đội ngũ giám đốc sản phẩm của chúng tôi đã làm việc không mệt mỏi để tạo ra các yêu cầu mới nhằm đưa một sản phẩm mang tính cách mạng ra thị trường. Chúng tôi cần trình chỉnh sửa tài liệu dựa trên web đầy đủ tính năng đẳng cấp thế giới với khả năng API tuyệt vời".

Kỹ sư của e-Agree bắt đầu tìm kiếm trình chỉnh sửa tài liệu dựa trên web với tất cả chức năng của MS-Word, nhưng với một đối tác kinh doanh linh hoạt. Zoho Writer đã vươn lên dẫn đầu danh sách... trên cả Google, MS-Word, Office365, OnlyScript và phần mềm khác.

“Với Zoho Office Integrator và đội ngũ hỗ trợ, chúng tôi đã tìm thấy giải pháp tích hợp trình chỉnh sửa tài liệu dựa trên web cung cấp trải nghiệm khách hàng tốt nhất cho người dùng nền tảng quản lý hợp đồng của chúng tôi. Zoho Writer và chức năng API vượt xa Google Docs về chức năng, tính linh hoạt API và đã giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng và tiết kiệm".

Zoho Writer đã cung cấp API linh hoạt cho phép tiếp tục phát triển tính năng không được hỗ trợ bởi các trình chỉnh sửa tài liệu khác. API với javascript mạnh mẽ của Zoho cho phép kỹ sư và giám đốc sản phẩm của e-Agree giải quyết tốt các nhu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng và tiết kiệm.

"Chúng tôi tiếp tục ấn tượng với sự hỗ trợ của đội ngũ Zoho Office Integrator! Khách hàng của chúng tôi rất hài lòng. Tiếp tục duy trì nhé cả đội!"

Ngày nay, hàng ngàn người dùng tận dụng Nền tảng quản lý hợp đồng của e-Agree để hợp lý hóa và tự động hóa hoạt động kinh doanh của họ được hỗ trợ bởi Zoho Writer.

-Eric Pellish, e-Agree.com