Office Integrator

Cung cấp trình chỉnh sửa tài liệu tích hợp cho các ứng dụng

Thêm khả năng chỉnh sửa tài liệu đầy đủ tính năng cho các ứng dụng và cho phép người dùng làm việc trên các tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày ngay trong đó. Ngoài ra còn có nhiều tính năng khác khi lưu giữ dữ liệu trong máy chủ.

tích hợp
trình kết nối
API mở

Kết nối các ứng dụng với Bộ công cụ Zoho Office

Sử dụng API dựa trên oAuth của chúng tôi để tạo, mở, chỉnh sửa, chuyển đổi, đăng tải và quản lý tài liệu từ ứng dụng của bạn. Kết nối ứng dụng của bạn với ứng dụng chúng tôi để dễ dàng đăng và lấy dữ liệu qua lại giữa các ứng dụng này.

trình kết nối

Xây dựng mở rộng cho trình chỉnh sửa. Mở rộng chức năng.

Tạo add-on mạnh mẽ cho Writer

Bạn nảy ra ý tưởng hay ho có thể giúp làm việc hiệu quả trên tài liệu? Với SDK của Writer, bạn có thể đưa ý tưởng đó đến hàng ngàn người dùng của chúng tôi bằng cách tạo add-on đa dạng hấp dẫn cho Writer.

Chuyển đổi dữ liệu hiện có thành bày thuyết trình đẹp mắt

Cho dù là phân tích hiệu suất bán hàng hay ngân sách tổng thể, đánh giá báo cáo vẫn là giai đoạn cơ bản. Với SDK của Show, bạn có thể tạo các bản trình bày đẹp mắt từ hầu hết các ứng dụng chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Hãy gửi cho chúng tôi