Mang ý tưởng vào Hộp thư đến của bạn bằng Notebook và Zoho Mail

Tạo và truy cập ghi chú từ hộp thư đến của bạn, soạn email với ghi chú, và liên kết ghi chú với chuỗi email bằng Notebook và Zoho Mail.

Bắt đầu

Đáng chú ý. Email.

Truy cập ghi chú và tạo ghi chú mới ngay từ hộp thư đến của bạn. Chỉ cần nhấp vào biểu tượng sợi dây ở dưới cùng bên phải của Zoho Mail, sau đó chọn Notebook.

Email đáng chú ý

Gửi email về suy nghĩ của bạn

Ý tưởng hay tạo nên email thú vị. Tìm kiếm ghi chú, nhấp vào biểu tượng ba chấm, sau đó chọn Soạn thư. Tiêu đề ghi chú của bạn sẽ trở thành dòng tiêu đề email, và nội dung sẽ được thêm vào cửa sổ soạn thảo.

soạn thư

Chuyển email thành ghi chú

Biến email thành ghi chú bằng cách mở email, sau đó nhấp vào biểu tượng thêm thư. Thêm suy nghĩ bổ sung bất kỳ, sau đó chọn sổ tay để lưu vào. Bạn thậm chí có thể kéo thư của mình và thả vào Notebook để tạo thư dưới dạng thẻ ghi chú.

thư dưới dạng ghi chú

Liên kết ghi chú với chuỗi email

Liên kết ghi chú với chuỗi email liên quan để tạo ngữ cảnh cho ý tưởng của bạn. Khi quay lại chuỗi email đó, ghi chú được liên kết của bạn sẽ tự động xuất hiện.

Liên quan đến chủ đề