Zia trong Notebook

Zia, trợ lý hỗ trợ AI (Trí thông minh nhân tạo), có sẵn trong Notebook cho thiết bị di động. Yêu cầu Zia giúp bạn lưu nội dung vào Notebook, tìm kiếm ghi chú, đặt lời nhắc, và chia sẻ ghi chú của bạn bằng lệnh thoại. Zia thậm chí sẽ đề xuất cách tốt nhất để sắp xếp ghi chú của bạn.

Này, Zia

Liên lạc với Zia bằng thao tác chạm hai ngón tay khi xem sổ tay hoặc ghi chú của bạn. Yêu cầu Zia giúp bạn tìm ghi chú, bao gồm hình ảnh khi bạn trực tuyến. Yêu cầu Zia nhắc bạn về một ghi chú hoặc danh mục cụ thể để bạn sẽ không quên gì cả. Yêu cầu Zia gửi email về một ghi chú cho bạn bè hoặc công khai ghi chú.

Hey, Zia
Zia + Smart Cards

Zia + Thẻ thông minh

Thẻ thông minh định dạng nội dung theo ngữ cảnh mà bạn lưu vào Notebook. Bây giờ Zia có thể làm điều đó cho bạn. Yêu cầu Zia lưu video mới nhất về xu hướng được quan tâm nhất trên YouTube vào Notebook. Yêu cầu Zia lưu công thức nấu ăn mới nhất từ Allrecipies, mục Nấu ăn của Thời báo New York, Epicurious, và nhiều hơn nữa.

Gợi ý của Zia

Zia sẽ gợi ý bạn nên ghi chú vào sổ tay nào, và thẻ nào phù hợp nhất với ghi chú của bạn.

Zia Suggestions

Zia và Quyền riêng tư

Khi Zia quét các ghi chú của bạn để đưa ra gợi ý thông minh, chúng tôi không bao giờ cung cấp dữ liệu của bạn cho công ty quảng cáo. Zoho được khách hàng như bạn trả phí, ngoài ra không còn ai khác.