Trình chụp hình trang web của Notebook

Chụp văn bản, hình ảnh và toàn bộ bài viết từ web. Lưu tất cả vào Notebook của bạn

Chụp hình trang web.

Làm nổi bật văn bản bạn muốn chụp. Nhấp vào biểu tượng Notebook để chỉnh sửa và lưu.

Clip the Web.

Chụp hình ảnh.

Kéo và thả hình ảnh từ web hoặc từ máy tính để bàn trực tiếp vào Notebook của bạn.

Clip Images.

Tốt hơn so với Dấu trang.

Đặt dấu trang của bạn. Lưu liên kết trang web vào tài khoản Notebook của bạn chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Better than Bookmarks.

Ảnh chụp màn hình trong Snap.

Bạn cần chụp nhanh một trang web? Lấy ảnh chụp màn hình và lưu trực tiếp vào Notebook.

Screenshots in a Snap.

Xóa những thứ hỗn độn.

Phát chán vì quảng cáo? Chuyển sang chế độ Clean View để đọc tập trung hơn. Lưu vào Notebook để tiếp tục đọc trên thiết bị di động của bạn.

Clear the Clutter.

Họp và ghi chú

Sử dụng Ghi chú cuộc họp trong các cuộc họp trực tuyến để ghi chú nhanh và tránh chuyển đổi tab.

họp và ghi chú