Notebook dành cho Linux

Trải nghiệm ứng dụng ghi chú đơn giản đẹp mắt trên Linux ngay hôm nay.

Ứng dụng trên Linux

Notebook for Linux

Dùng đúng thẻ của bạn

Các loại ghi chú khác nhau nên được xử lý bằng những cách thức khác nhau. Viết ra những suy nghĩ và kế hoạch của bạn trên Thẻ văn bản. Kéo hình ảnh đáng nhớ từ máy tính để bàn của bạn và lưu bằng Thẻ hình ảnh. Lập danh sách với Thẻ danh mục. Lưu trữ tất cả các tài liệu của bạn với Thẻ tập tin.

  • Văn bản
  • Danh mục
  • Hình ảnh
  • Tập tin

Văn bản

Văn bản

Danh mục

Danh mục

Hình ảnh

Hình ảnh

Tập tin

Tập tin

Tùy chỉnh theo ý thích không gian của bạn

Tùy chỉnh theo ý thích sổ tay của bạn với bộ sưu tập bìa sổ tay thiết kế thủ công hoặc chỉ cần thêm hình ảnh bạn chọn bằng cách kéo và thả vào sổ tay. Bạn cũng có thể thay đổi màu ghi chú của mình để luôn ngăn nắp và kiểu cách.

Personalize Your Space

Ghi chú khi bạn ngoại tuyến

Bạn đang đi đến vùng núi hoặc gặp vấn đề về mạng? Notebook dành cho Linux hoạt động mà không cần kết nối mạng để bạn có thể ghi chú ở bất cứ đâu. Khi bạn kết nối mạng trở lại, ghi chú sẽ đồng bộ với Zoho Cloud và trên các thiết bị.

Notebook Offline

Notebook miễn phí. Và cũng không chứa quảng cáo.

Chúng tôi không bán thông tin của bạn. Chúng tôi không làm quảng cáo. Mô hình kinh doanh của chúng tôi đảm bảo khả năng hành động vì lợi ích tốt nhất của bạn khi lưu trữ và bảo mật dữ liệu của bạn.

Ứng dụng trên Linux

Bản phân phối Linux