Kéo năng suất của bạn lên cấp độ tiếp theo với Notebook cho iPad Pro

Kéo và thả để cá nhân hóa, sắp xếp, tạo thẻ ghi chú, chia sẻ nội dung và hơn thế nữa với Notebook cho iPad Pro.

Drag Your Productivity to the Next Level with Notebook for iPad Pro

Tùy chỉnh và sắp xếp trong Notebook

Cá nhân hóa bìa Notebook của bạn

Cách tốt nhất để biến Notebook thành của bạn là dùng bìa sổ tay tùy chỉnh. Chọn hình ảnh từ ứng dụng Hình ảnh và kéo qua sổ tay. Và đây, bìa của bạn sẽ thay đổi.

Chia sẻ hoặc không chia sẻ.

Kết hợp ghi chú

Thẻ ghi chú của bạn trở nên linh hoạt hơn. Kết hợp ghi chú bằng cách kéo Thẻ hình ảnh hoặc Thẻ âm thanh vào Thẻ văn bản. Hoặc kéo hình ảnh và bản ghi ra khỏi Thẻ văn bản để biến chúng thành thẻ ghi chú riêng lẻ.

Chia sẻ hoặc không chia sẻ.

Kéo và sao chép nhiều ghi chú

Sao chép nhiều ghi chú vào một Notebook khác chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Kéo một ghi chú, sau đó nhấn vào các thẻ ghi chú khác để di chuyển cùng một lúc. Để thêm ghi chú đã chọn của bạn vào sổ ghi tay mới, hãy nhấn nút + trên màn hình sổ tay trong khi kéo, sau đó thả chúng vào bên trong.

Chia sẻ hoặc không chia sẻ.

Kéo và thả qua các ứng dụng

Tạo lời nhắc trong lời nhắc

Bất cứ khi nào chúng tôi sử dụng ứng dụng Lời nhắc, chúng tôi đều nhắc nhở mình thích ứng dụng này đến mức nào. Từ Chế độ xem chia tách và Trượt qua, kéo toàn bộ Thẻ danh mục, hoặc chọn nhiều mục cụ thể từ một danh mục, và thả vào ứng dụng Lời nhắc.

Chia sẻ hoặc không chia sẻ.

Tạo tập tin này. Tạo tập tin đó.

iOS 11 mang các tập tin đến iPad Pro. Từ Chế độ xem chia tách và Trượt qua, kéo tập tin vào Notebook để tạo Thẻ tập tin. Hoặc lưu Thẻ tập tin trong Notebook vào iPad của bạn bằng cách thả chúng vào ứng dụng Tập tin.

Chia sẻ hoặc không chia sẻ.

Kéo và chia sẻ

Cần chia sẻ suy nghĩ hoặc hình ảnh? Kéo Thẻ văn bản, danh mục, hình ảnh, âm thanh, phác thảo và tập tin vào Thư và iMessage. Hoặc xử lý nội dung từ email và văn bản bằng cách kéo vào Notebook.

Chia sẻ hoặc không chia sẻ.

Chụp hình trang web. Thả web.

Trên iPad Pro, trình chụp hình trang web là ngón tay của bạn. Trong Chế độ xem chia tách hoặc Trượt qua, kéo văn bản, hình ảnh, danh sách, tập tin và liên kết từ Safari vào Notebook để tạo thẻ ghi chú riêng biệt. Tùy thuộc vào trang web bạn đang thêm vào, bạn thậm chí có thể kéo liên kết từ thanh địa chỉ để tạo Thẻ công thức nấu ăn, Thẻ video, và Thẻ liên kết.

Chia sẻ hoặc không chia sẻ.

Biến danh sách thành danh mục

Đánh dấu và kéo danh sách chấm đầu dòng vào Notebook để tạo Thẻ danh mục. Hoặc kéo danh sách của bạn vào Thẻ danh mục hiện hữu để thêm mục mới.

Biến danh sách thành danh mục.

Tìm kiếm bằng bản đồ

Đánh dấu và kéo danh sách chấm đầu dòng vào Notebook để tạo Thẻ danh mục. Hoặc kéo danh sách của bạn vào Thẻ danh mục hiện hữu để thêm mục mới.

Chia sẻ hoặc không chia sẻ.